Slovenska slovnica 1956 - page 19

Ocprav so zdaj dolgo, zdaj kratko poudarjeni ali pa nepoudarjeni,
Znatnih razločkov v izgovarjavi ni; čeljusti sta široko razmaknjeni,
zlasti pri
a,
manj pri
a
in
a.
Po trajanju je najizrazitejši
a,
pač zaradi
širokega čeljustnega razmika; traja ok. 15 st. sek., a in a pa ok.
10 st. sek. Zaradi izrazitosti v izgovoru in trajanju je tudi naj-
odpornejši in najmanj prilagodljiv okolju.
6
. V besedah
tovor, p otok, porod, otrok, potop, odhod
imamo
istovrstne samoglasnike v dolgo poudarjenem
o,
kratko poudarjenem
o
in nepoudarjenem
o.
Vse izgovarjamo z rahlo zaokroženimi
ustnicami in z zadnjo jezično ploskvijo nekoliko vzdignjeno proti
mehkemu nebu; čeljusti sta malo manj razmaknjeni kakor pri
a.
Trajanje dolgega
o
se suče okoli 14 st. sek.,
o
okoli 10 st. sek.,
o
pa se
po okolju suče med
8— 1 0
stotink sekunde in ni tako izrazito širok
kakor
o
in
o ;
sodi v vrsto srednjega
o.
7. Tudi samoglasniki v besedah
otrok, govor, voz, kol, nov,
sol
itd. imajo vsi o-jevsko osnovo; toda
o
je v primerjavi z
o
izrazito
ozek; primerjaj n. pr.
hodi
hodi, vodi
vodi, bodi
bodi,
nosi
nosi, toči
toči
itd.! Tako ločimo dva glasova:
o
in
o.
Dolgo
poudarjeni
o
izgovarjamo z močno zaokroženimi ustnicami in z
visoko proti mehkemu nebu vzdignjeno zadnjo jezično ploskvijo.
Kratki
o
je redno širok, le okolje (zlasti istozložni
u
) ga večkrat
pritegne v svoje območje in zoži na srednje ozek
o.
Nepoudarjeni
o
so srednji.
8
. V besedah
kupuj, usuj, kruha, upu, uk, um, sum, suh, trup,
krith, kup
itd. imamo istovrstne samoglasnike v dolgo poudarjenih
u,
kratko poudarjenih
u
in nepoudarjenih u. Dolgo poudarjeni
u
izgo­
varjamo z izrazito zaokroženimi ustnicami, z visoko proti mehkemu
nebu vzdignjeno zadnjo jezično ploskvijo in ob majhnem čeljustnem
razmiku. Traja okoli 11 st. sek. in se v tem približuje glasu
i.
Manj
zaokrožene so ustnice in manj napeta je jezična ploskev pri
u
in
u,
zato sta oba glasova močno nagnjena h krajšanju v polglasnik
(krəh, kəp, kəpuj
itd.), nepoudarjeni
u
celo k onemitvi. Trajanje je
skrčeno pri
m
in
m
na najmanjši obseg, ok.
8
st. sek.
V teh osem vrst lahko porazdelimo vse samoglasnike slovenskega
zbornega govora. Po odtenkih ločimo dolgo poudarjene od kratko
19
I...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...336
Powered by FlippingBook