Slovenska slovnica 1956 - page 13

ohlapnejši sta, toliko nižji je glas. M oč glasu ni odvisna le od gla­
silk in silnosti njihovega drgetanja, ki jo uravnava sila zračnega
pritiska, marveč tudi od večje ali manjše odzvočnosti vsega teles­
nega ustroja.
Grlo (larinks) je hkrati zaščitnik pljuč, da vanje ne pride kaj
drugega ko zrak; zato je zaščiteno s hrustančastim zaklopcem, ki
jezik z njim pokrije sapnik, da gre vse, kar požiramo, v požiralnik
Govorilni organi v
prerezu: I. ustna vo­
tlina; II. grlo in goltna
votlina; III. nosna
votlina
(farinks) za sapnikom. Sluznice v grlu so močno občutljive; to nam
dokazuje dražljaj, če se nam kaj zaleti. Posebno občutljivi sta gla­
silki in vsaka poškodba močno vpliva na govor (hripavost, za-
molklost ipd.). Čistost in razločnost govora je odvisna zlasti od
čistosti zvena.
3.
V goltni, nosni in ustni votlini se glasovi krepijo in obli­
kujejo; zlasti v ustni votlini dobivajo značilnosti, po katerih se
ločijo med seboj.
G o l t n a v o t l i n a nad grlom je prvi odzvočni prostor, drugače
ne vpliva na govor.
13
I...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...336
Powered by FlippingBook