Slovenska slovnica 1956 - page 336

Dr. A. Bajec — Dr. R. Kolarič — Dr. M. Rupel
SLOVENSKA SLOVNICA
Založila
Državna založba Slovenije
v Ljubljani
Za založbo
Venceslav Winkler
Natisnila
Tiskarna Ljudske pravice
v Ljubljani
Naklada 40 000 izvodov
I...,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335 336
Powered by FlippingBook