Slovenska slovnica 1956 - page 18

Merjenje bi pokazalo, da je že dolgo poudarjeni
i
znatno krajši
kakor n. pr. dolgo poudarjeni
a,
da se suče okoli
10
stotink sekunde,
da je
i
le neznatno krajši od
i,
ok.
8
stotink sekunde, nepoudarjeni
i
pa traja le ok. 5—6 stotink sekunde.
2. V besedah
les
lesene
lesene, te
tej
itd. samoglasniki
po slušnem vtisu sodijo v isto vrsto, čeprav tudi lahko ločimo dolgo
poudarjeni
e
od kratko poudarjenega
e
ali nepoudarjenega
e.
Prvi
(e)
je izgovorjen podobno kakor
i
z razasto odprtino ustnic, prednja
jezična ploskev pa je visoko vzdignjena proti trdemu nebu; traja pa
znatno dlje kakor
i,
nad
12
st. sek.,
e
pa ne presega
i
in se suče okoli
8
st. sek.; ozkost kratko poudarjenega
e
je navadno odvisna od
okolja (bližina
j).
3. Izrazita ozkost pri
e
se nam pokaže ob primerjavah, kakor
les
les
(medmet),
tele
tele, led
let, pretepe
(4. skl. mn.)
pretepe
preiep, vede
(3. os. edn.) —
vede
(1. skl. mn.) itd.
Razloček med
e
in
e
je tako izrazit in v jeziku pomensko tako
odločilen, da jih ne moremo imeti samo za dve različici istega glasu,
marveč za dva samostojna glasova. Pri dolgo poudarjenem
e
sta-
čeljusti široko razmaknjeni, prednja jezična ploskev le rahlo vzdig­
njena proti vrhu neba. Po trajanju je znatno daljši od
i
in
e
in se
suče okoli 14 st. sek. Tudi kratko poudarjeni
e
je izrazito širok,
izgovorjen enako kakor
e,
po trajanju pa znatno krajši, ok.
10
st.
sek. Nepoudarjeni
e
ni ne izrazito ozek ne širok, po trajanju pa
nekako enak
e,
ok.
8— 10
st. sek., in se rad prilagaja okolici
glasov.
4. Primerjava samoglasnikov v besedah
pas
pes
(2. skl. mn.
od
pesa
),
vəs
vez, pəsək
p esək, stəza
steza
(3. os. edn.) itd.
nam kaže, da je polglasnik a samostojen glas, različen od
e
ali
e
(vec — vav). Izgovarjamo ga ob majhnem čeljustnem razmiku in z
nenapeto, v sredini lahko izbočeno jezično ploskvijo. Glas zveni
nerazločno in se rad prilikuje glasovnemu okolju. Srečujemo ga
kratko poudarjenega in nepoudarjenega, traja od
8
do
10
st. se­
kunde.
5.
Samoglasniki v besedah
sam
sama
sama, rad
rada,
brat
brata, mlad
mlada
mlada
itd. so očitno istovrstni,
18
I...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...336
Powered by FlippingBook