Slovenska slovnica 1956 - page 17

lirani, t. j. govorjeni. Neartikulirani so glasovi, kakor so kriki, ki jih
povzroča liuda bolečina, strah, začudenje itd., ali kakor so žvižgi,
hropenje, smrčanje, kašelj, mlaskanje, srebanje itd. Zato posnemanje
živalskih glasov ali drugačnih naravnih zvokov sodi v jezik šele tedaj,
kadar ga posnamemo z artikuliranimi glasovi, to je z glasovi govora,
n. pr.
mu
(mukati),
mijav
(mijavkati),
kikiriki
(kikirikati),
hov hov
hov,
jutri pojdem spet na lov;
pok pok pok.
Samo kar se da zvesto
oponašanje zvokov z neartikuliranimi glasovi sodi prav tako malo v
jezik kakor glasovi papagaja, ki bi s svojimi glasovnimi pripravami
rad posnel človeški govor.
Če govorimo koj v začetku o glasovih kot prvinah govora in
jezika, moramo posvariti pred zmoto, kakor da si človek najprej
poišče glasovne prvine in potem iz njih sestavlja besede in stavke.
Postopek je nasproten: prvine glasov je človek iz govora izluščil
razmeroma pozno. To nam dokazuje ves način, kako se človek
uči govorjenja, ne da bi vedel, katere glasove uporablja, vsa težava,
da pri učenju pisanja in branja najde razmerje med glasovi in črkami.
Samoglasniki
Samoglasniki slovenskega zbornega govora sodijo v splošni
okvir glavnih samoglasniških osnov
i-a-u.
Pri določanju tančin
moramo upoštevati, da pri njih izgovoru določa izgovarjavo zlasti
poudarek (ali je samoglasnik poudarjen ali nepoudarjen, ali je
poudarek dolg ali kratek).
1.
Uho nam pove, da v besedah
miš
miši, tič
tiči
tiči
sir
siriti, sit
sititi, prisiliti
ipd. sicer vsi samoglasniki sodijo
v isto skupino, da pa so vendar med njimi drobne razlike, kar
nam še posebej poudarja narečna ali neskrbna izgovarjava, kakor
məš, təč, sər, sət
ali
miš, tič, sir, sit, pərsilt
ipd. Natančnejša prei­
skava bi nam pokazala, da izgovarjamo poudarjeni i z razasto
ozko odprtino ustnic, da je prednja jezična ploskev vzdignjena
visoko proti trdemu nebu; da je kratko poudarjeni
i
izgovorjen
sicer izrazito, ali sprednja jezična ploskev je manj napeta proti
trdemu nebu in ustnice so ohlapnejše; da je nepoudarjeni
i
zelo
kratek in neizrazit, da se zato prilikuje okolju ali sploh izginja.
2
17
I...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...336
Powered by FlippingBook