Jezikovni kviz

Ilustracija drevesa s puzzli, ki asociirajo na kviz

Pred nami so zimske šolske počitnice. Ker je čas počitnic namenjen sprostitvi in razvedrilu, smo za vas pripravili nov jezikovni kviz.

Tudi tokrat se bo najbolj kresalo pri vprašanju številka 8.

Znate pravilno postaviti vejice v tem vprašanju?

Tako kot pri prejšnjih kvizih si tudi tokrat pri reševanju lahko pomagate z avtomatsko lektorico Amebis Besana in slovarji na slovarskem portalu Termania.

Če Besane še nimate nameščene na svojem računalniku, za slovnično preverjanje besedil kliknite na preverjanje, za pravilne oblike besed pa na pregibanje.

Za reševanje kviza kliknite na gumb JEZIKOVNI KVIZ.

Arhiv kvizov

Razlage zapletenih vprašanj prejšnjih kvizov

Kviz november 2023, vprašanje št. 10: Koliko napak je v povedi? Jaz bi na kontrolni pregled rada naročila mojo hči.

Pri 10. vprašanju smo pričakovali odgovor 2, ker poved vsebuje dve očitni napaki.

  • Prva je “hči” namesto pravilne “hčer”.

Beseda mora biti namreč v tožilniku in pravilen tožilnik od “hči” je “hčer”. Podobno se sklanja tudi samostalnik “mati” s tožilnikom “mater”.

  • Druga napaka pa je “mojo” namesto “svojo”.

V slovenščini velja pravilo, da kadar govorimo o svojini osebka (ki je “jaz” v dani povedi), moramo uporabiti svojilni zaimek “svoj” namesto osnovnega “moj”, “tvoj”, “njen” ipd. Kadar je osebek v prvi ali drugi osebi (torej “jaz” ali “ti”) to ni tako hudo narobe, pri tretji osebi se pa pomen precej spremeni.

Stavek “Miha je Borutu posodil svojo knjigo.” to pomeni nekaj drugega, kot “Miha je Borutu posodil njegovo knjigo.” V prvem primeru je Borut dobil Mihovo knjigo, v drugem primeru pa knjigo nekoga tretjega (ali pa celo Borutovo, ampak v danem primeru to ne bi bilo ravno smiselno).

Nekateri ste menili, da je napak več, menili ste na primer, da je odveč beseda “jaz”. In pravzaprav ste celo imeli prav, tudi brez “jaz” nam je običajno jasno, kdo je govorec: Na kontrolni pregled bi rada naročila svojo hčer.

Ampak brez “jaz” v resnici ne vemo zagotovo, kdo je naročil to hčer. Lahko bi bila celo neka tretja oseba in potem bi bil “mojo” celo pravilen, zato smo namerno dodali “jaz”, da je primer postal čisto nedvoumen.

In morda je kdo celo upravičeno pomislil, da bi lahko tudi izpustili “svojo” oz. “mojo”: Na kontrolni pregled bi rada naročila hčer. Obljubimo, da bomo naslednjič previdnejši pri pripravi primera.

Kviz november 2023 - razlaga 8. vprašanja: V kateri povedi so vejice pravilno postavljene?

Drugo najtežje vprašanje tega kviza je bilo, kako so postavljene vejice v: “Niti ni plesala niti pela.”

Pravilni odgovor je, da ni vejic. V stopnjevalnem priredju z veznikoma niti/niti oz. ne/ne vejice ne pišemo (lahko pa jo pišemo, če imamo tri ali več elementov v takem priredju), če je seveda ne zahteva kaj drugega, npr. kakšen vrinjen odvisnik: Niti ni plesala, ko je igrala glasba, niti pela.

Kviz oktober 2023 - razlaga 7. vprašanja: Kakšna je ustrezna oblika samostalnika DNO v 1. sklonu (imenovalniku) dvojine?

Največ jih je odgovorilo “dna”, pravilna rešitev pa je “dni”.

Zakaj? Samostalnik “dno” je srednjega spola in se v dvojini sklanja podobno kot vsi drugi samostalniki srednjega spola.

Torej dve sonci, dve telesi, dve kolesi (tukaj se sicer vrine še “es”, ampak končnica je vseeno “i”) in dve dni.

Pri dnu je težava le rodilnik dvojine (in enako množine), ki bi po tem vzorcu bil “dn”, kar pa seveda ni mogoče. Zato potem pri rodilniku dodamo “ov” (dnov) ali pa vrinemo “a” (dân).

Kakšne so pravilne sklanjatve samostalnika ”dno” in tudi sklanjatve drugih težjih samostalnikov za sklanjanje, lahko pogledate v naši avgustovski objavi 5 večnih dilem v sklanjanju in kako jih razrešiti.

Več o tem si lahko preberete tudi v odgovoru Jezikovne svetovalnice: Sklanjanje samostalnikov “dan” in “dno”.

Kviz oktober 2023 - razlaga 8. vprašanja: V kateri povedi so vejice pravilno postavljene?

Večina jih je izbrala možnost “Kljub temu, da govori njegov jezik, ga ni razumel.”

Vendar nas v tem primeru pravilo, da vejica skače pred “ki, ko, ker, da, če”, pusti na cedilu, kajti “kljub temu da” je skupaj večbesedni veznik s pomenom “čeprav”, zato znotraj tega veznika vejice ne pišemo.

Pravilna izbira je torej “Kljub temu da govori njegov jezik, ga ni razumel.”

Več o tem si lahko preberete tudi v odgovoru Jezikovne svetovalnice: Večbesedni veznik “kljub temu da” in raba vejice.