izboljšanje

Spletnega iskanja

Izboljšate iskanje na svoji spletni strani

Prilagojeni iskalnik za slovenski jezik sproži iskanje po vseh oblikah besed, ki jih je vpisal uporabnik, in tudi po vseh oblikah sopomenk.

Rezultate razvrsti po primernosti. Od najbolj primernih k manj primernim. Uporabnik bo zato vedno in takoj prišel do iskanega.

Za dodatne informacije nam pišite na info@amebis.si ali nas pokličite na (01) 83 11 035.

Zakaj izboljšati spletno iskanje?

Iskalniki, vgrajeni v spletne strani, večinoma niso prilagojeni za slovenski jezik. Zaradi pregibne strukture slovenskega jezika ti iskalniki najdejo samo obliko besede, ki jo je vpisal uporabnik. Vseh drugih besednih oblik, ki jih je lahko tudi več kot 100, pa ne najdejo.

Rezultati iskanja so zato slabi. Da bi našel želeno, bi moral uporabnik kar naprej ponavljati iskanje z različnimi oblikami iste besede. Česar pa ne bo počel.

Če uporabnik ne najde želenega takoj, se bo odpravil drugam. K vaši konkurenci. Zaradi slabega iskanja lahko uporabnika izgubite za vedno.

opis delovanja

Banke na svojih spletnih straneh praviloma uporabljajo besedno zvezo trajni nalog, ne pa pogovorne sopomenke trajnik. Besedna zveza trajni nalog lahko v besedilih nastopa v različnih oblikah, npr.: Za odprtje trajnega naloga potrebujete.

Obenem tudi uporabniki besede in besedne zveze v iskalno polje vpisujejo v različnih oblikah, npr. trajniku, trajnikih, ne pa samo v osnovni obliki trajnik.

V prilagojeni iskalnik za slovenski jezik lahko uporabnik vpiše trajni nalog ali trajnik v poljubni obliki npr. trajnih nalogov ali trajnikom. V obeh primerih bo dobil vse rezultate, kjer besedna zveza trajni nalog ali beseda trajnik nastopata v kateri koli obliki.

Izboljšano iskanje uporabljata NUK v Digitalni knjižnici Slovenije in IZZUM v sistemu Cobiss.

Mnenje uporabnikov

dr. Matjaž Kragelj, NUK

Dr. Matjaž Kragelj

Vodja službe za informacijsko podporo, NUK

“Orodje za izboljšano iskanje podjetja Amebis uporabljamo kot sestavni del Digitalne knjižnice Slovenije. V pomoč nam je pri preiskovanju in filtriranju besedil po celotni vsebini. Orodje iskano besedo ali besedno zvezo lematizira (spremeni v osnovno obliko besede) in sproži iskanje po vseh oblikah besede ali besedne zveze in tudi po vseh oblikah sopomenk. Uporabniku tako ponudi več in bolj relevantne rezultate iskanj.”

Za  dodatne informacije  nam pišite  na info@amebis.si ali nas pokličite na (01) 83 11 035.

Amebis, d. o. o., Kamnik
Bakovnik 3, p. p. 69
1241 Kamnik

Telefon: +386 1 83 11 035
E-pošta: info@amebis.si