seznam slovarjev

Termania

Na Termanii je trenutno 135 slovarjev. Novih, dodanih v letih 2022 in 2023, je 32.

Znotraj  posamezne  skupine so  slovarji  razvrščeni  po  abecedi. Novi  slovarji imajo oznako NOVO. Za podrobnejši opis slovarja kliknite na gumb OPIS, za iskanje samo po izbranem slovarju pa gumb ISKANJE.

Če v spodnjem seznamu ne najdete iskanega slovarja, ga poiščite na seznamu slovenskih spletnih slovarjev www.slovarji.si.

Narečni

Besede za žirovski slovar – geselski slovar

Idrijsko-cerkljansko-čabranski primerjalni slovar

Slovar izolskega slenga

Slovar ribniškega govora

Slovar starejše mariborščine

Tržiški slovar

Vrtojbensko-slovenski slovar

Splošni enojezični

Amebisov slovar rim
Amebisov slovar sopomenk
Besedišče slovenskega jezika
Popis riječi hrvatskog jezika
Razvezani jezik
Slovar slovenskega knjižnega jezika
Slovar slovenskih členkov
Slovar slovenskih krajšav (črka A)
Slovarček popačenk in zmerljivk
Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks
Slovenski pravopis
Sopomenke 1.0 – Slovar sopomenk sodobne slovenščine
Vezljivostni slovar slovenskih glagolov

Splošni večjezični

CUSHA Dictionary
Englesko-hrvatski rječnik

Francosko-slovenski slovar

German-English dictionary
Geselska baza za novi grško-slovenski slovar (Λ-Μ)
Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 3 (Α – Γ)
Grško-slovenski slovar
Hrvaško-slovenski slovar
Hrvatsko-engleski rječnik
Latinsko-slovensko-angleška slovarska zbirka pojmov iz srednjeveških notarskih knjig
Makedonsko-slovenski slovar

Mali angleško-slovenski slovar

Mali slovensko-angleški slovar

Mali slovensko-srbski slovar

Mali srbsko-slovenski slovar

Nizozemsko-slovenski slovar
Portugalsko-slovenski slovar
Presisov večjezični slovar
Rusko-slovenski kolokacijski slovar za začetnike
Slovar krajšav
Slovar lažnih prijateljev med angleščino in slovenščino
Slovar slovenskega znakovnega jezika
Slovar tujih krajšav (črka A)

Slovensko-angleški slovar

Slovensko-esperantski slovar

Slovensko-francoski slovar

Slovensko-hrvaški slovar

Slovensko-makedonski slovar

Slovensko-nemški slovar
Slovensko-nemški sodelovalni slovar
Slovensko-portugalski slovar

Slovensko-srbski slovar

Slovensko-srbskohrvaški slovar

Slovensko-španski slovar

Slovensko-španski splošni slovar
Slovensko-ukrajinski slovar
Slovensko-ruski kolokacijski slovar za začetnike
Spanish-German dictionary

Srbskohrvatsko-slovenski slovar

Špansko-slovenski slovar

Špansko-slovenski splošni slovar
Švedsko-slovenski slovar
Ukrajinsko-slovenski slovar

Veliki angleško-slovenski slovar

Veliki italijansko-slovenski slovar

Veliki slovensko-italijanski slovar

Veliki slovensko-nemški slovar

Vzorčna baza za novi grško-slovenski slovar (Z-Κ)

Terminološki enojezični

Besednjak socialnega dela
Bibliotekarski terminološki slovar
Mali klekljarski slovar iz žirovskih del Tončke Stanonik
Mikrobiološki slovar
Slovar telesne kulture
Slovenci v Himalaji
Slovenski medicinski slovar

Terminološki večjezični

Angleško-slovenski astronomski slovar
Angleško-slovenski gledališki slovar
Angleško-slovenski glosar filmske terminologije
Angleško-slovenski glosar fotografske terminologije
Angleško-slovenski glosar izrazov s področja igralništva

Angleško-slovenski glosar jezikoslovnega izrazja

Angleško-slovenski glosar s področja konjeništva

Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije
Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije 2
Angleško-slovenski slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije
Angleško-slovenski slovar ortopedskih izrazov
Angleško-slovenski slovar strojništva
Angleško-slovenski slovar zavarovalništva

Davčni terminološki slovar

Glosar akademske integritete

Glosar angleško-slovenskih varstvoslovnih kolokacij

Hrvaško-slovenski glosar glasbenih terminov

Internetni sleng

Inženirsko seizmološki terminološki slovar
Mali leksikon biokemije in molekularne biologije
Nemško-angleški slovar tehnike in naravoslovja
Nemško-slovenski avtomobilistični slovar
Nemško-slovenski gledališki slovar
Nemško-slovenski glosar maziv
Nemško-slovenski slovar tehnike in naravoslovja

Obrambno-vojaški terminološki slovar Moterm

Računalniški slovarček

Slovar angleških in slovenskih krajšav s področja varstvoslovja

Slovar borzne terminologije

Slovar družboslovne informatike
Slovar slovenskih eksonimov
Slovar zvonjenja in pritrkavanja
Slovenjena imena nekaterih razredov živali
Slovenska pomorska terminologija
Slovensko-angleški gledališki slovar
Slovensko-angleški glosar izbranih zemljepisnih imen
Slovensko-angleški glosar jezikoslovnega izrazja
Slovensko-angleški kozmetični glosar
Slovensko-angleški pojmovnik s področja vzgoje in izobraževanja
Slovensko-angleški vojaški priročni slovar
Slovensko-italijanski slovar elektronike, elektrotehnike in telekomunikacij
Slovensko-nemški gledališki slovar
Slovensko-nemški glosar maziv
Slovensko-nemški glosar s področja okoljevarstva
Statistični terminološki slovar
Taksonomski slovar
Tehniški metalurški slovar
Teološki vokabular
Terminološki slovar elektronskega kajenja

Terminološki slovar s področja umetne inteligence

Terminološki slovar slovensko-angleških izrazov v slaščičarstvu

Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja
TERMIS: Teminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi
Trijezični glosar navtičnih terminov
Turistični terminološki slovar

Večjezični glosar jezikovnih tehnologij

Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar
Vojaški slovar študentov obramboslovja
Začasni angleško-slovenski vojaški priročni slovar

Niste našli iskanega slovarja?
Poiščite ga na seznamu slovenskih spletnih slovarjev www.slovarji.si.

Amebis, d. o. o., Kamnik
Bakovnik 3, p. p. 69
1241 Kamnik

Telefon: +386 1 83 11 035
E-pošta: info@amebis.si