seznam slovarjev

Termania

Na Termanii so trenutno 103 slovarji. Novih, dodanih v letih 2020 in 2021, je 25.

Znotraj  posamezne  skupine so  slovarji  razvrščeni  po  abecedi. Novi  slovarji imajo oznako NOVO. Za podrobnejši opis slovarja kliknite na gumb OPIS, za iskanje samo po izbranem slovarju pa gumb ISKANJE.

Če v spodnjem seznamu ne najdete iskanega slovarja, ga poiščite na seznamu slovenskih spletnih slovarjev www.slovarji.si.

Splošni enojezični

Amebisov slovar rim
Amebisov slovar sopomenk
Besedišče slovenskega jezika
Popis riječi hrvatskog jezika
Razvezani jezik
Slovar izolskega slenga
Slovar slovenskega knjižnega jezika
Slovar slovenskih členkov
Slovar slovenskih krajšav (črka A)
Slovar starejše mariborščine
Slovarček popačenk in zmerljivk
Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks
Slovenski pravopis
Sopomenke 1.0 – Slovar sopomenk sodobne slovenščine
Vezljivostni slovar slovenskih glagolov

Splošni večjezični

CUSHA Dictionary
Englesko-hrvatski rječnik
German-English dictionary
Geselska baza za novi grško-slovenski slovar (Λ-Μ)
Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 3 (Α – Γ)
Grško-slovenski slovar
Hrvaško-slovenski slovar
Hrvatsko-engleski rječnik
Latinsko-slovensko-angleška slovarska zbirka pojmov iz srednjeveških notarskih knjig
Makedonsko-slovenski slovar
Nizozemsko-slovenski slovar
Portugalsko-slovenski slovar
Presisov večjezični slovar
Rusko-slovenski kolokacijski slovar za začetnike
Slovar krajšav
Slovar lažnih prijateljev med angleščino in slovenščino
Slovar slovenskega znakovnega jezika
Slovar tujih krajšav (črka A)
Slovensko-esperantski slovar
Slovensko-hrvaški slovar
Slovensko-nemški slovar
Slovensko-nemški sodelovalni slovar
Slovensko-portugalski slovar
Slovensko-španski splošni slovar
Slovensko-ukrajinski slovar
Slovensko-ruski kolokacijski slovar za začetnike
Spanish-German dictionary
Špansko-slovenski splošni slovar
Švedsko-slovenski slovar
Ukrajinsko-slovenski slovar
Vzorčna baza za novi grško-slovenski slovar (Z-Κ)

Terminološki enojezični

Besednjak socialnega dela
Bibliotekarski terminološki slovar
Mali klekljarski slovar iz žirovskih del Tončke Stanonik
Mikrobiološki slovar
Slovar telesne kulture
Slovenci v Himalaji
Slovenski medicinski slovar

Terminološki večjezični

Angleško-slovenski astronomski slovar
Angleško-slovenski gledališki slovar
Angleško-slovenski glosar filmske terminologije
Angleško-slovenski glosar fotografske terminologije
Angleško-slovenski glosar izrazov s področja igralništva
Angleško-slovenski glosar s področja konjeništva
Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije
Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije 2
Angleško-slovenski slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije
Angleško-slovenski slovar ortopedskih izrazov
Angleško-slovenski slovar strojništva
Angleško-slovenski slovar zavarovalništva
Hrvaško-slovenski glosar glasbenih terminov
Inženirsko seizmološki terminološki slovar
Mali leksikon biokemije in molekularne biologije
Nemško-angleški slovar tehnike in naravoslovja
Nemško-slovenski avtomobilistični slovar
Nemško-slovenski gledališki slovar
Nemško-slovenski glosar maziv
Nemško-slovenski slovar tehnike in naravoslovja
Računalniški slovarček
Slovar družboslovne informatike
Slovar slovenskih eksonimov
Slovar zvonjenja in pritrkavanja
Slovenjena imena nekaterih razredov živali
Slovenska pomorska terminologija
Slovensko-angleški gledališki slovar
Slovensko-angleški glosar izbranih zemljepisnih imen
Slovensko-angleški glosar jezikoslovnega izrazja
Slovensko-angleški kozmetični glosar
Slovensko-angleški pojmovnik s področja vzgoje in izobraževanja
Slovensko-angleški vojaški priročni slovar
Slovensko-italijanski slovar elektronike, elektrotehnike in telekomunikacij
Slovensko-nemški gledališki slovar
Slovensko-nemški glosar maziv
Slovensko-nemški glosar s področja okoljevarstva
Statistični terminološki slovar
Taksonomski slovar
Tehniški metalurški slovar
Teološki vokabular
Terminološki slovar elektronskega kajenja
Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja
TERMIS: Teminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi
Trijezični glosar navtičnih terminov
Turistični terminološki slovar
Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar
Vojaški slovar študentov obramboslovja
Vojaški terminološki slovar MOterm
Začasni angleško-slovenski vojaški priročni slovar

Niste našli iskanega slovarja?
Poiščite ga na seznamu slovenskih spletnih slovarjev www.slovarji.si.

Amebis, d. o. o., Kamnik
Bakovnik 3, p. p. 69
1241 Kamnik

Telefon: +386 1 83 11 035
E-pošta: info@amebis.si