Slovarski portal

Termania

Več kot 135 slovarjev

Prevodov, razlag in sopomenk besed vam ni več treba iskati v različnih slovarjih, raztresenih po spletu. Vse to je dosegljivo na enem osrednjem mestu. Brezplačno in na najbolj preprost način vam je na voljo več kot 135 slovarjev.

Če želite izdelati nov slovar ali pa na Termanio prenesti že obstoječega, nam pišite na info@amebis.si ali nas pokličite na (01) 83 11 035.

Značilnosti Termanie

Spodnja slika je dodana samo zato, da se ta slika prikazuje pri Google zadetkih na molilnih telefonih. Če je ne bi bilo, bi se pri teh zadetkih kazala prva slika na strani, ki ni v ozadju – slika Eve Zicherel.

Slovarji

osrednje brezplačno slovarsko mesto

Več kot 135 slovarjev z več kot 6 milijoni gesel je brezplačno na voljo na enem in edinem osrednjem slovarskem portalu Termania. Na Termanii stalno dodajamo nove in nove slovarje. V letu 2022 in 2023 smo jih dodali 32.

Termania je preprosta za uporabo

Vpišite iskano besedo ali besedno zvezo. To je vse! Odprla se vam bo zakladnica prevodov, razlag in sopomenov besed.

Termania bo sama poskrbela, da bodo najboljši zadetki na pravih mestih. Če bo zadetkov preveč, uporabite filtre.

Ogromno prevodov ali razlag besed je samo na Termanii

Na Termanii so tudi slovarji, ki jih ne boste našli nikjer drugje. Še posebej to velja za terminološke slovarje. Na primer Slovenski medicinski slovar in Mikrobiološki slovar.

Seveda so na Termanii tudi splošni slovarji, na primer Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), večjezični angleški, nemški in slovenski slovarji.

Sami lahko izdelate nov slovar ali pa uvozite obstoječega

V Termanii imate na voljo sodoben in zmogljiv urejevalnik slovarjev. Uporaba urejevalnika je preprosta. 

Sami lahko izdelate popolnoma nov slovar ali pa uvozite že izdelanega. Slovar boste lahko poljubno urejali in posodabljali. Popravke in posodobitve boste lahko objavili takoj.

Mnenje uporabnikov

prof. dr. Eva Sicherel, Filozofska fakulteta Ljubljana
prof. dr. Andreja Žele, Filozofska fakulteta Ljubljana

Red. prof. dr. Eva Sicherl in Red. prof. dr. Andreja Žele

Oddelek za anglistiko in oddelek za slovenistiko (ISJ ZRC SAZU), FF UL.

“Kot avtorici ali soavtorici več slovarjev na Termanii lahko avtorje Termanie pohvaliva za visoko profesionalnost, širino ponujenega znanja in stalno pripravljenost za pomoč. Naš skupni cilj je vedno čim boljši slovarski izdelek: ves čas nastajanja slovarja so namreč možne izboljšave pri dodajanju slovarskih polj ali natančnejši razdelavi že obstoječih geselskih polj. Velika prednost Termanie je, da nam sestavljalcem omogoča sprotne posodobitve in dograjevanja vsebin, kar avtorjem slovarjev v preteklosti ni bilo dano; v trenutku izida je bil slovar največkrat že zastarel.”
Za  dodatne informacije  nam pišite  na info@amebis.si ali nas pokličite na (01) 83 11 035.

Amebis, d. o. o., Kamnik
Bakovnik 3, p. p. 69
1241 Kamnik

Telefon: +386 1 83 11 035
E-pošta: info@amebis.si