jezikovna

normalizacija

Imate računalniški program tujega ponudnika, ki vsebuje računalniško
obdelavo   jezika?   Program   odlično   deluje   v   angleškem   jeziku.
V slovenščini   pa  ne  deluje  dobro   in  je  praktično   neuporaben?

Z jezikovno normalizacijo vam omogočimo, da programi za obdelavo
jezika,  narejeni  za  angleški  jezik,  delujejo  tudi  v  slovenskem  jeziku.

Za dodatne  informacije ali naročilo nam pišite  na info@amebis.si ali
nas pokličite na (01) 83 11 035.

Imate računalniški program tujega ponudnika, ki vsebuje računalniško obdelava jezika? Program odlično deluje v angleškem jeziku. V slovenščini pa ne deluje dobro in je praktično neuporaben?

Z jezikovno normalizacijo vam omogočimo, da programi za obdelavo jezika, narejeni za angleški jezik, delujejo tudi v slovenskem jeziku.

Za dodatne informacije ali naročilo nam pišite  na info@amebis.si ali nas pokličite na (01) 83 11 035.

Jezikovna normalizacija je na voljo kot spletna storitev.

Strukturi slovenskega in angleškega jezika nista enaki. Slovenski jezik je veliko bolj pregiben od angleškega. Pregibnost pomeni sklanjanje samostalnikov in pridevnikov, spreganje glagolov in stopnjevanje pridevnikov.

Pregibnost je glavni razlog, zakaj računalniška orodja, storitve in aplikacije za obdelavo jezika, narejeni na osnovi angleškega jezika, v slovenščini odpovedo in so praktično neuporabna.

Dodatne probleme pri računalniški obdelavi slovenskega jezika predstavljajo še prosti besedni red, številne prekrivajoče besedne oblike z različnim pomeni, številni sinonimi, tipkarske napake ter vse pogosteje manjkajoči šumniki – predvsem pri uporabi telefonov.

Zaradi vsega naštetega tudi ogromni vložki v učenje računalniških programov za obdelavo jezika, narejenih na osnovi angleškega jezika, v slovenskem jeziku ne dajo pričakovanih rezultatov. Kar pomeni neuporabnost teh programov v slovenskem jeziku.

Z uporabo jezikovne normalizacije vsi našteti problemi odpadejo.

Jezikovna normalizacija vam omogoča, da programi za obdelavo jezika,  narejeni  za  angleški  jezik,  delujejo  tudi  v  slovenskem  jeziku.

Jezikovna normalizacija za delovanje uporablja našo lastno jezikovno bazo, ki ji v Sloveniji in tudi v svetu ni para. Baza vsebuje več kot 12 milijonov pomenskih besednih oblik.

Jezikovno bazo redno nadgrajujemo. Zaradi večje učinkovitosti  jo lahko še dodatno prilagodimo potrebam in željam naročnikov.

Jezikovna normalizacija na platformi Telekom NEO.

TELEKOM NEO

Telekom Slovenije je s platformo NEO svojim uporabnikom med prvimi na svetu omogočil, da lahko iščejo vsebine, dostopne prek televizije in ostalih zaslonov, ter upravljajo naprave pametnega doma z glasom, in to kar v slovenskem jeziku.

NEO omogoča, da uporabniki preprosto z glasovnim ukazom vsebine poiščejo na različne načine. Na primer po imenu igralca oz. igralke, naslovu filma oz. serije, imenu TV-programa, športu, ki ga želijo gledati, ipd.

Z jezikovno normalizacijo smo v platformi NEO nadgradili rezultate razpoznave slovenskega govora in s tem omogočili, da slovenski govorni ukazi v NEO delujejo brezhibno.

V prvih dveh letih in pol je bilo v NEO zabeleženih več kot 115 milijonov glasovnih ukazov. V povprečju to pomeni okvirno 130.000 glasovnih ukazov na dan.

Za  dodatne informacije  nam pišite  na info@amebis.si ali nas pokličite na (01) 83 11 035.

Amebis, d. o. o., Kamnik
Bakovnik 3, p. p. 69
1241 Kamnik

telefon: +386 1 83 11 035
e-pošta: info@amebis.si