avtomatska lektorica

besana

VARUŠKA VAŠEGA UGLEDA IN BREZSKRBNOSTI

Izognite se slovničnim napakam, ki vas spravljajo v zadrego, sramotijo pred strankami, uničujejo ugled, zmanjšujejo zaupanje in povzročajo, da vas ljudje ne jemljejo resno.

Pišite hitreje, boljše, brez skrbi, bolj učinkovito in z več samozavesti.

Primeri uporabe avtomatske lektorice Besane

Odprava slovničnih napak v vmesniku Amebis Besana Mini.
Popravilo slovničnih napak z Besano v brskalniku Chrome.

Kako z Besano do pravilnih besedil?

Uporaba Besane je nadvse preprosta, še posebej v Wordu. Poglejte kratek enominutni film. Več načinov uporabe je razloženih na spletni strani Besane Uporaba.
Play Video

Mnenja uporabnikov

Nataše Purkat, Lektror'Ca

Nataša Purkat

Lektor’Ca lektoriranje, prevajanje in urejanje besedil, Nataša Purkat s.p

Besano priporočam vsakomur, ki mu je mar, kako piše.

Avtomatsko lektorico Besana uporabljam že nekaj let in mi je zelo uporabna. Sem izurjena lektorica, torej poklicno delam to, za kar je Besana koristna neveščim in nepoučenim. Meni pa je koristna, ker me opozori na malenkosti, da jih ne prezrem, medtem ko se posvečam zahtevnejšim besedotvornim in oblikoslovnim vprašanjem ter raznim skladenjskim zadevam. Z veseljem jo priporočam vsakomur, ki mu je mar, kako piše.

Koliko nas stanejo napake v besedilu?

Kar napišemo v pismu stranki, poročilu, brošuri, oglasu, disertaciji, na spletni strani, blogu ali prošnji delodajalcu, gradi naš ugled. Ogrozi pa ga lahko že ena slovnična napaka. In navadno ne naredimo le ene.

Če naše besedilo vsebuje napake, nihče ne bo rekel nič. A bodo opazili. In sklepali o naši površnosti in nezanesljivosti, morda celo o inteligentnosti.

Nemogoče je ustvariti vtis zaupanja vrednega človeka, če ima naše besedilo polno napak. Dela jih vsak, zanesljivi pa jih popravijo.

Koliko napak vsebujejo vaša besedila? Preverite takoj zdaj.

Avtomatska lektorica Besana vam bo pomagala, da boste napake odpravili hitro in preprosto.

Amebis, d. o. o., Kamnik
Bakovnik 3, p. p. 69
1241 Kamnik

telefon: +386 1 83 11 035
e-pošta: info@amebis.si