Amebis je dobitnik nagrade Ustanove patra Stanislava Škrabca za leto 2023!

Amebis

jezikovne tehnologije

NAŠI PROGRAMI BESEDILA RAZUMEJO

Sodobne jezikovne tehnologije  oz.  računalniški programi za obdelavo naravnega človeškega  jezika omogočajo, da računalnik razume jezik enako, kot ga razume človek.

Zaradi razumevanja jezika lahko računalnik pomaga ali celo nadomesti človeka pri komunikaciji v naravnem jeziku. Amebisove jezikovne tehnologije se še posebej izkažejo tam, kjer druge odpovedo. V slovenskem jeziku.

V slovenskem jeziku računalniški programi za obdelavo jezika tujih renomiranih ponudnikov pogosto ne delajo dobro, lahko popolnoma odpovedo, ali pa tuj ponudnik sploh ne podpira slovenskega jezika.

Razlog tiči v drugačni strukturi slovenskega jezika, ki je veliko bolj pregiben od angleškega.

Amebisovi računalniški programi slovenski jezik obvladujejo z lahkoto. To nam poleg znanj in izkušenj na področju jezika omogočajo tudi lastna jezikovna orodja in jezikovna baza, ki ji v Sloveniji in tudi v svetu po kakovosti in velikosti ni para.

Z uporabo naših programov ali storitev za obdelavo jezika si boste poenostavili in olajšali delo, znižali stroške in dvignili ugled.

besana

Z avtomatsko lektorico Amebis Besana vaša besedila ne bodo samo slovnično pravilna. Bodo tudi lepša in boljša. Pomagala vam bodo zgraditi zaupanje v vaše ideje, izdelke, storitve in tudi vas same.

WebSpeak

S spletno storitvijo glasnega branja besedil WebSpeak lahko uporabnikom svojih spletnih strani omogočite poslušanje besedil na teh straneh.

Lahko pa storitev glasnega branja besedil WebSpeak uporabite v novih aplikacijah ali storitvah, ali pa obstoječim dodate govorni vmesnik.

secondego

SecondEGO je edini digitalni pomočnik oz. chatbot, ki dobro zna slovensko. Zato je tudi edini chatbot, ki vam bo zares v pomoč.

Učenje chatbota SecondEGO je preprosto, hitro, pregledno in cenovno najugodnejše. Učite ga sami s pomočjo preprostih miselnih diagramov. Zato najem dragih programerjev ni potreben.

eBralec

Sintetizator govora eBralec pretvori slovensko besedilo v govor. eBralec omogoča najbolj naravno računalniško izgovarjavo slovenskih besedil.

Za osebno nekomercialno rabo eBralca namestite na svoj računalnik. Poslovni rabi je namenjena spletna storitev branja besedil WebSpeak, ki temelji na eBralcu.

jezikovna normalizacija

Imate računalniški program tujega ponudnika, ki vsebuje računalniško obdelava jezika? Npr. govorno usmerjanje naprav. Program odlično deluje v angleškem jeziku. V slovenščini pa ne deluje dobro in je praktično neuporaben.

Z jezikovno normalizacijo vam omogočimo, da programi za obdelavo jezika, narejeni za angleški jezik, delujejo odlično tudi v slovenskem jeziku.

Z računalniško obdelavo jezika, prilagojeno vašim zahtevam, lahko rešite veliko težav in vpeljete prej nepredstavljive novosti. Izbrati morate le partnerja, ki računalniško obdelavo jezika zares obvlada.

Amebis se s svojim znanjem, izkušnjami, računalniškimi orodji in aplikacijami za obdelavo jezika izkaže povsod, še posebej pa tam, kjer drugi ponudniki odpovedo. V slovenskem jeziku!

IZBOLJŠANJE SPLETNEGA ISKANJA

Eden od pogojev, da uporabnike obdržite na svojih spletnih straneh, je dober iskalnik na teh straneh. Ta uporabnikom omogoča, da hitro in preprosto najdejo, kar iščejo.

Žal pa iskalniki, vgrajeni v spletne strani, niso prilagojeni za slovenski jezik. Najdejo samo obliko besede, ki jo je vpisal uporabnik. Vseh drugih oblik besede, ki jih je lahko več kot 20, 40 ali celo 100, pa ne najdejo. Rezultati iskanja so zato slabi.

To težavo odpravlja prilagojen iskalnik za slovenski jezik. Ta iskanje sproži po vseh oblikah besede in tudi po vseh oblikah sopomenk, rezultate iskanja pa nato razvrsti glede na pomembnost.

Amebis, d. o. o., Kamnik
Bakovnik 3, p. p. 69
1241 Kamnik

Telefon: +386 1 83 11 035
E-pošta: info@amebis.si