Sklanjanje: samostalniki, rodilnik, tuja imena, vezaj

Oh, to sklanjanje. Pogosto nam povzročajo težave rodilnik, težavni samostalniki, sklanjanje tujih imen in vezaj pri sklanjanju kratic, simbolov in krajšav. 

Sklanjanje ne dela težav samo tujcem pri učenju slovenščine. S težavo ga uporabljamo tudi nekateri Slovenci. Bodisi zaradi narečja, ki ga govorimo ali pa samo zaradi neprevidnosti.

Težavni samostalniki in sklanjanje

V slovenščini poznamo 6 sklonov: imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik in orodnik. Vsakemu sklonu pa pripadajo vprašalnice:

 • Imenovalnik: kdo ali kaj?
 • Rodilnik: koga ali česa?
 • Dajalnik: komu ali čemu?
 • Tožilnik: koga ali kaj?
 • Mestnik: o kom ali o čem?
 • Orodnik: s kom ali s čim?

Seveda, v teoriji je vse precej preprosto. A v praksi obstajajo določeni samostalniki, ki s svojim sklanjanjem večini Slovencev delajo preglavice. Npr. dno, otrok, dan, mati, hči in drva.

Pri nekaterih samostalnikih ima posamezna sklanjatev lahko več oblik. Če je ena od oblik zapisana ležeče, to pomeni, da je možna, je pa mako manj priporočljiva.

Sklanjanje samostalnika DNO

Začnimo kar z najtežjim samostalnikom za sklanjanje, sploh v dvojini.

Čeprav se sliši čudno, je stavek o dveh pivskih prijateljih »Dosegla sta dni svojih piv, a do jutra se je zvrstilo še kar nekaj dan.« povsem pravilen.

Bi bilo pa bolj priporočljivo, če bi zadnjo besedo »dan« nadomestili z »dnov«.

 

ednina

dvojina

množina

imenovalnik

dno

dni

dna

rodilnik

dna

dnov/dan

dnov/dan

dajalnik

dnu

dnoma

dnom

tožilnik

dno

dni

dna

mestnik

dnu

dnih/dneh

dnih/dneh

orodnik

dnom

dnoma

dni

Otrok

Tudi samostalnik otrok dela veliko težav, še posebej v množini. Se babica igra z otroki ali z otroci? No, sedaj veste.

 

ednina

dvojina

množina

imenovalnik

otrok

otroka

otroci

rodilnik

otroka

otrok

otrok

dajalnik

otroku

otrokoma

otrokom

tožilnik

otroka

otroka

otroke

mestnik

otroku

otrocih

otrocih

orodnik

otrokom

otrokoma

otroki

Ilustracija šestih glav razposajenih otrok.
Slika: avtor Prawny na Pixabayu

Dan

Samostalnik dan ima v določenih sklonih dve obliki, zato se pojavlja večna dilema.

 

ednina

dvojina

množina

imenovalnik

dan

dneva

dnevi

rodilnik

dneva / dne

dni/dnevov

dni/dnevov

dajalnik

dnevu

dnema/dnevoma

dnem/dnevom

tožilnik

dan

dneva/dni

dni/dneve

mestnik

dnevu

dneh/dnevih

dneh/dnevih

orodnik

dnevom/dnem

dnema/dnevoma

 dnevi/dnemi

Mati

Tudi samostalnik mati ni nedolžen, ko gre za sklanjanje. Je Cankar zavrnil mati, mater ali matero?

 

ednina

dvojina

množina

imenovalnik

mati

materi

matere

rodilnik

matere

mater

mater

dajalnik

materi

materama

materam

tožilnik

mater

materi

matere

mestnik

materi

materah

materah

orodnik

materjo

materama

materami

Hči

Kakršna mati, taka hči, hčer, hčerka? Zopet smo zmedeni. No, nič več!

 

ednina

dvojina

množina

imenovalnik

hči

hčeri

hčere

rodilnik

hčere

hčera/hčer

hčera/hčer

dajalnik

hčeri

hčerama

hčeram

tožilnik

hčer

hčeri

hčere

mestnik

hčeri

hčerah

hčerah

orodnik

hčerjo

hčerama

hčerami

Drva

Pa še en sezonski samostalnik. Ko bo sosed v nedeljo ob 6 zjutraj prižgal motorno žago in žagal drva, kaj ga boste vprašali? “Pa kaj boš delal s toliko drvmi!”

 

množina

imenovalnik

drva

rodilnik

drv

dajalnik

drvom

tožilnik

drva

mestnik

drveh/drvih

orodnik

drvmi/drvi

Ilustracija drv ob tnalu, v katero je zapičena sekira.
Slika: avtor 政徳 吉田 na Pixabayu

Kaj storiti, če smo v dilemi, kakšno je pravo sklanjanje?

Če boste v dilemi glede sklanjanja, obiščite spletno stran avtomatske lektorice Amebis Besana za pregibanje.

Vsi, ki imate avtomatsko lektorico Amebis Besana nameščeno na računalniku – plačljivo ali preizkusno – namesto spletne strani rajši uporabite aplikacijo Amebis Besana Pregibnik na svojem računalniku.

Na spletni strani ali v aplikaciji boste lahko preverili pregibanje za več kot 600 tisoč slovenskih besed in besednih zvez.

Prečrtana oblika besede v rezultatih pregibanja pomeni, da ta oblika ni dovoljena. Ležeče zapisana oblika besede pa pomeni, da je ta oblika možna, je pa malo manj priporočljiva od pokončno zapisane oblike.

Rodilnik in sklanjanje

Slovenščina pozna šest sklonov, drugi v vrsti pa je rodilnik, ki mu pripada vprašalnica koga ali česa.

 • Koga ali česa ne marate? Rodilnika?

Rodilnik veliko ljudem povzroča težave. Čeprav se z njim srečujemo že od malega, ga nekateri še vedno le s težavo uporabljajo, še posebej ko pride do podvajanja zaimkov.

Rodilnik lahko izraža:

 • lastnino: Hiša Marije Pomočnice;
 • jedro v navedbah količine: Pojedel sem 3 kose torte;
 • zanikani predmet ali osebek: Nimam denarja;
 • povedkovo določilo: Nikoli ni dobre volje.

Primer:

 • Koga ali česa ne maram? Ne maram sadja.
 • Koga ali česa nimam nikoli dovolj? Nikoli nimam dovolj časa.

Ali veste, da slovenščina ni edini jezik, ki pozna rodilnik?
Rodilnik v nemščini izraža svojino, v angleščini pa poleg svojine še pripadnost.

Ilustracija kosa pomarančne torte
Slika: avtor Midora na Pixabayu

Zaimek in zmeda pri sklanjanju

Ko kombiniramo sklanjanje in zaimke, lahko nastane manjša zmeda. Zaimek ima v rodilniku namreč lahko enako obliko kot glagol biti.

To se zgodi pri ženski obliki osebnega zaimka, katere rodilniška oblika se glasi je, ki je tako enaka obliki glagola biti v tretji osebi ednine, torej je.

 • Pandemija je zajela celoten tedaj poznani svet, nalezel se jo je je tudi cesar Justinijan.
 • Ponujena mu je bila boljša služba, a na vse kriplje in pretege se jo  je je branil.
 • Manca je takoj, ko je prišla, vsem šla na živce, samo Sofija se jo  je je razveselila.

Tako dobimo podvojitev iste oblike. Podvojitve iste oblike pa ni pri zaimkih za moški in srednji spol, saj se oblika zaimka za moški in srednji spol glasi ga.

Če niste popolnoma prepričani, ali ste podvojitev pravilno uporabili, si lahko pomagate tako, da zaimek nadomestite s poljubnim samostalnikom.

 • Ponujena mu je bila boljša služba, a se je službe branil na vse kriplje in pretege.
 • Manca je s svojim prihodom razburila vse, samo Sofija se je Mance razveselila.

Če še vedno niste prepričani, ali ste pri sklanjanju zaimka pravilno uporabili rodilnik, predlagamo uporabo avtomatske lektorice Amebis Besana.

Na Besano se lahko vedno zanesete, da bo vaše besedilo slovnično pravilno. Tudi v primeru sklanjanja zaimkov v rodilniku.

Vezaj in sklanjanje

Vezaj ali pomišljaj? Kakšna je razlika?

Tudi vi kdaj zamenjate vezaj s pomišljajem? 

Vezaj je krajša črtica -, pomišljaj pa daljša –. Na tipkovnici je vezaj v spodnjem desnem kotu, poleg desne tipke dvigalke.

Kdaj pri sklanjanju uporabimo vezaj?

Vezaj uporabimo, kadar sklanjamo kratice, simbole in okrajšave, in sicer tiste, ki so moškega spola oz. jim moški spol pripišemo:

TAM, TAM-a, TAM-u, TAM, pri TAM-u, s TAM-om
NLB, NLB-ja, NLB-ju, NLB, pri NLB-ju, z NLB-jem
SAZU, SAZU-ja, SAZU-ju …
Vse je povedala M.-ju. L.-ja niso povabili. On je iz b-ja.

Pravokotniki, ki ponazarjajo vezaje

Sklanjanje kratic

Če so ženskega spola, vendar se ne končajo na -a, jih sklanjamo po 1. moški ali po 3. (ničti) ženski sklanjatvi:

NLB, NLB-ja, NLB-ju … in NLB, NLB, NLB …
SAZU, SAZU-ja, SAZU-ju … in SAZU, SAZU, SAZU …
WHO, WHO-ja, WHO-ju … in WHO, WHO, WHO …

Če so ženskega spola in se končajo na nenaglašeni -a, jih sklanjamo po 1. ženski sklanjatvi:

CIA, CIE, CII, CIO, pri CII, s CIO
FIFA, FIFE, FIFI, FIFO, pri FIFI, s FIFO
(Vendar: ZDA, ZDA, ZDA …)

Kratice, ki jih ne beremo črko po črko, ampak kot “navadne besede”, lahko tako tudi zapišemo (pazimo na veliko začetnico, če gre za lastno ime). V tem primeru jih nikoli ne sklanjamo z vezajem (čeprav so npr. moškega spola):

Tam, Tama, Tamu, Tam, pri Tamu, s Tamom
Unicef, Unicefa, Unicefu …

Sklanjanje tujih imen z vezajem pa je nepravilno (z Jay-em Bradbury-em >> z Jayem Bradburyjem).

Ali zna avtomatska lektorica Amebis Besana pravilno uporabljati vezaj pri sklanjanju?

Seveda, takšne malenkosti Besani ne predstavljajo težav. Poleg sklanjanja vas bo ščitila tudi pred drugimi slovničnimi napakami. Na primer pred napačno postavljenimi vejicami.

Z uporabo Besane boste pisali hitreje, lepše in povsem brezskrbno.

Sklanjanje tujih osebnih lastnih imen moškega spola

Ste se kdaj znašli v zagati, kako sklanjati določeno tuje moško ime? Ste v ZDA spoznali Mikea, Majka ali Mika?

Pri sklanjanju tujih imen veljajo določena pravila. Nekateri Slovenci imajo težave že pri sklanjanju imen, kot so Miha, Saša, Žiga …, a še bolj se zatakne pri tujih moških imenih.

Ilustracija jamskega človeka
Slika: avtor OpenClipart-Vectors na Pixabayu

Sklanjanje, če je nemi samoglasnik -e na koncu

Če se ime konča s samoglasnikom -e in je samoglasnik nemi, pri sklanjanju izgine. Takšen primer sta imeni Mike in Nate.

 • Mike, Mika, Miku; Mika, Miku, Mikom
 • Nate, Nata, Natu, Nata, Natu, Natom

Če se ime konča s samoglasnikom -e in samoglasnik varuje izgovor pred njim stoječega soglasnika. To se zgodi v primeru glasov č, ž, š, in s. Primer takšnega imena je na primer Wallace, kjer se izgovor besede konča s črko s.

 • Wallace, Wallacea, Wallaceu, Wallacea, Wallaceu, Wallaceem

Isto velja za imeni, kot sta George (dž), in Bruce (s).

Sklanjanje imen, ki se končajo na -y

Če -y izgovarjamo kot -i osnovo imen podaljšamo z -j. Primer takšnega imena je Japhy.

 • Japhy, Japhyja, Japhyju, Japhyja, Japhyju, Japhyjem

Če -y izgovarjamo kot -j, osnove ne podaljšamo. Primer imena je na primer Roy in tudi madžarski priimek Kapitany.

 • Roy, Roya, Royu, Roya, Royu, Royem
 • Kapitany, Kapitanya, Kapitanyu, Kapitanya, Kapitanyem

Ampak pri Roy ni tako preprosto – Roy je lahko tudi francoski priimek, ki pa se izgovori [roa]. V tem primeru moramo podaljšati osnovo z -j (podobno je še pri imenu Guy, ki se tudi sklanja različno, če je ime angleško ali francosko).

 • Roy, Royja, Royju, Royja, Royju, Royjem

Še nekaj posebnosti za sklanjanje tujih moških imen

Giosuè – Giosua ali Giosuèja?

Če je naglas na zadnjem samoglasniku, daljšamo osnovo z -j (primer krupje – krupjeja, rele – releja).

 • Giosuè, Giosuèja, Giosuèju, Giosuèja, Giosuèju, Giosuèjem

Taki so tudi nekateri priimki na -a, predvsem francoski.

 • Nkada, Nkadaja, Nkadaju, Nkadaja, Nkadaju, Nkadajem

McClosky – McCloskyja ali McCloskega

Tuja lastna imena na -ski iz neslovanskih jezikov večinoma sklanjamo po 1. moški sklanjatvi (primer kivi – kivija).

·        McClosky, McCloskyja, McCloskyju, McCloskyja, McCloskyju, McCloskyjem

Chomsky – Chomskyja ali Chomskega?

Tuja lastna imena s slovansko podstavo pogosto sklanjamo po 4. moški sklanjatvi, torej Chomskega (primer kopno – kopnega).

 • Chomsky, Chomskega, Chomskemu, Chomskega, Chomskem, Chomskim

Preglas pri sklanjanju tujih moških imen

Ilustracija Baska
Slika: avtor OpenClipart-Vectors na Pixabayu

Do preglasa prihaja pri samostalnikih

 • moškega spola, ki se v izgovoru končujejo na c, č, ž, š, j, na primer s stric-em
 • srednjega spola, katerih osnova se končuje na c, č, ž, š, j, na primer s sonc-em

Preglas se pri samostalnikih moškega spola pojavi v:

 • orodniku ednine
 • rodilniku, dajalniku in orodniku dvojine
 • rodilniku in dajalniku množine

Pri pomnjenju pravila, da o prehaja v e za glasovi c, č, ž, š, j, nam je lahko v pomoč poved: Cene češnje že še je.

Z Balzacom ali z Balzacem ter s Fritzom ali s Fritzem?

Balzac: Zaradi upoštevanja izgovarjave [balzak], ne pa zapisa, v orodniku ednine dobimo -om.

 • orodnik: Balzacom

Fritz: Spet upoštevamo izgovarjavo [fric] in zaradi preglasa v orodniku  dobimo -em.

 • orodnik: Fritzem

So pravila sklanjanja tujih moških imen zapleta. Lahko rečemo, da so. Če pa uporabljate avtomatsko lektorico Amebis Besana, pa zagotovo niso.

V bazi Besane je ogromno tujih imen. Več sto tisoč. Poleg tega stalno dodajamo nova in nova, predvsem bolj znana in aktualna imena.

Se še spomnite ognjenika Eyjafjallajökull, ki je leta 2021 izbruhnil na Islandiji? Če vaz zanima, kako se sklanja, na spletni strani Besane za pregibanje vpišite Eyjafjallajökull.

Če imate Besano nameščeno na računalniku, pa to besedo namesto na spletno stran vpišite v aplikacijo Amebis Besana Pregibnik.

Slovnične nasvete o sklanjanju smo vam pripravili v sodelovanju z uredništvom portala in revije Študent in z lektorico, pesnico, pisateljico in prevajalko Aleksandro Kocmut.

Kako se lahko elegantno rešite težav pri sklanjanju

Bolj elegantno in preprosto, kot je uporaba avtomatske lektorice Amebis Besana, ne more biti.

Besana vas bo samodejno opozorila na napake pri sklanjanju. Nikoli vas ne bo pustila na cedilu.

Poleg sklanjanja vas bo Besana ščitila še pred več kot 150 tipi slovničnih napak.

Za več informacij o avtomatski lektorici Amebis Besana, kliknite na spodnji gumb.