Zaimek – prikaz pogoste napake "jo-je"

Zaimek je beseda, ki se (lahko) uporablja kot nadomestna beseda za neko drugo besedo.

Samostalniški zaimek tako lahko nadomesti samostalnik, pridevniški zaimek lahko nadomesti pridevnik oz. pridevniško besedo in prislovni zaimek lahko nadomesti prislov.

Vse tri vrste zaimkov se nadalje delijo še na podvrste. Pod pridevniške zaimke npr. spadajo svojilni, povratno svojilni in kazalni zaimek.

Zaimek na primeru "jo-je"

Tokrat bomo pogledali zaimke na primeru, kjer se dogajajo pogoste napake, in sicer uporaba “jo”, kadar bi moralo biti “je”.

Vendar v tem primeru nimamo v mislih “zloglasnih” zanikanih stavkov (ki prav tako zahtevajo predmet v rodilniku), temveč kombinacijo “jo je”, kadar je pravilno “je je”.

Poglejmo nekaj primerov:

 • Končno se nam je pridružila še Maša. Najbolj vesel je je bil Peter. (Lahko tudi: Najbolj se je je razveselil Peter.)
 • Mislili smo, da smo ostali brez moke, nato pa smo ugotovili, da je je v shrambi še precej.
 • Torta mu je tako teknila, da se je je najedel do sitega.
 • Čeprav je bila laž dobronamerna, se je je sramovala.
 • Tega fanta se ni mogla znebiti. Prijel se je je kot klop.
 • Bila je je sama prijaznost.

V takih in podobnih primerih se nam pogosto zapiše “jo je“, kar pa je narobe. Zakaj?

“Jo” je tožilnik, “je” je rodilnik. V naštetih povedih je treba povsod uporabiti rodilnik:

 • Koga ali česa je bil vesel Peter? (Maše oz. “nje” oz. v naslonski obliki zaimka “je”.)
 • Koga ali česa je v shrambi še precej?
 • Koga ali česa se je najedel do sitega? …

Če smo v dilemi, si pomagamo tako, da namesto zaimka (nje, je) uporabimo samostalnik.

Takoj vidimo, da je npr. “Torto se je najedel do sitega” ali “Fant se je punco prijel kot klop” narobe in da mora biti “torte” oz. “punce”, torej “nje” oz. “je”.

Ne sme nas zmotiti, da stojita drug za drugim dva “je”. Eden je zaimek (nje), drugi pa glagol biti v 3. osebi ednine.

Slovnični nasvet oklepaj smo vam pripravili v sodelovanju z lektorico, pesnico, pisateljico in prevajalko Aleksandro Kocmut.

Zaimek - primer cheesecake torte, ki ji nekaj rezin že manjka
Slika: Pexels na Pixabayu.

Odzivi bralcev

Ker smo po objavi zgornjega slovničnega nasveta prejeli duhovite odzive bralcev, smo se z dopolnitvijo objave odločili dva odziva deliti z vami.

Zaimek "jo-je" – odziv bralca A

Gospoda! Jaz se z vami ne strinjam.

Primer: Jože je punco nategnil. Ali jo je res nategnil? Ne pa: Jože je je punco nategnil.

Jaz bom še naprej uporabljal: Jože jo je nategnil, sedaj je noseča. Ne pa: Jože je je punco nategnil, a sedaj še ni noseča.

Slovenski jezik je čudovit! Še naprej bom uporabljal mojo logiko.

 • Odgovor Amebisa bralcu A

V tem primeru ima bralec A čisto prav, saj smo pozabili bolj poudariti, da se “jo je” spremenili v “je je” le v primeru, ko glagol pričakuje rodilnik, je pa to čisto v redu, kadar pričakuje tožilnik.

Torej: Jože jo je nategnil in se je je potem pogosto spominjal.
Ne pa: “in se jo je potem pogosto spominjal”, ker je nategnil punco in se spominjal punce.

Je pa bralec A v svojem odzivu nevede naredil napako v stavku ”Še naprej bom uporabljal mojo logiko.”, saj bi moral uporabiti povratni svojilni zaimek.

Odziv bralca B

Avtomatska lektorica Besana dopušča tudi zapis:
Mislili smo, da smo ostali brez moke, nato pa smo ugotovili, da jo je v shrambi še precej.

Tako, da je, kot kaže pravilno tudi ‘jo je’ in ne le ‘je je’?

 • Odgovor Amebisa bralcu B

Besana še ne odkrije vseh napak in včasih jezikovne nasvete napišemo tudi za stvari, ki jih Besana še ne zna popraviti. In tak primer je tudi v odzivu bralca B.

Trenutna verzija Besane 4.30 besedilo “da jo je v shrambi še precej” razume tako, da je “je” oblika glagola “jesti” in da torej nekdo poje precej moke v shrambi, v tem primeru je pa “jo” pravilno, čeprav seveda ni smiselno.

Ker smo ta teden to napako že odpravili, bo uporabnikom Besane ta popravek na voljo v novi verziji 4:31, ki bo izšla predvidoma v roku enega do dveh mesecev.

Zaimek - primer na sliki raztresene moke iz kozarca
Slika: Karolina Grabowska na Pixabayu.

Kdo si bo zapomnil vsa ta pravila o zaimkih?

Avtomatska lektorica Amebis Besana. In zapomni si še mnogo več kot le zaimke. Zapomni si toliko stvari, da se jih vam ni treba nič.

Tako se lahko osredotočite na svoje ideje, ne pa na iskanje napak v besedilu. S pomočjo Besane bo pisanje postalo bolj sproščeno, saj se vam ni treba več ukvarjati s podrobnostmi pravopisa.

Za dodatne informacije o Besani in brezplačni preizkus kliknite na spodnji gumb.