Pridevniška beseda

Pridevniška beseda - razlaga

Pridevniška beseda je besedna vrsta, ki združuje tri skladenjsko sorodne kategorije, in sicer:

  • pridevnike: velik, debel, vroč, rdeč, očetov, sestrin, moj, prvi, slovenski …
  • pridevniške zaimke: naš, njihov, kateri, kakšen, takšen …
  • števnike: deset, sto, drugi, četrti, prvo, osmero, osmeren …

Pridevniške besede so tipično pregibne in se spreminjajo glede na spol, število in sklon.

 Pri moškem spolu pa se dodatno spreminjajo še:

  • v imenovalniku in tožilniku ednine glede na določnost: »velik stol« proti »veliki stol« in
  • v tožilniku ednine glede na živost: »Gledam velik stol.« proti »Gledam velikega medveda.«

Skladenjsko največkrat nastopajo kot prilastki, običajno na levi od jedra, ki se ujemajo s samostalnikom v jedru v sklonu, spolu in številu: velika miza, velike mize, sočna pomaranča, sočne pomaranče …

Lahko so tudi povedkova določila, ki v povezavi z glagolom »biti« ali pa tudi »postati« določajo osebek.

Tudi tukaj se mora povedkovo določilo z osebkom ujemati v sklonu spolu in številu: »Miza je velika«, »Mizi sta veliki«, »Miha je postal velik.«, »Metka je postala velika.«.

Nekatere pridevniške besede pa lahko uporabljamo tudi kot povedkove prilastke.

Povedkovi prilastki vsebujejo dodatno razlago, na kakšen način osebek nekaj dela. Na ta način so malo podobni prislovnim določilom, razlika pa je, da gre za pridevnike in se morajo torej spet ujemati z osebkom: »Miha je prišel bos.«, »Metka je prišla bosa.«

Kadar pa gre za prislovno določilo, se pa ta ne spreminja: »Miha je previdno prišel.«, »Metka je previdno prišla.«

Pridevniška beseda: dva redeča feferona kot primer za pridevnike rdeč, pekoč ...

Da ne bomo samo pleteničili o pravilih, je tukaj še malo vaje za vaše možgane. S katerimi pridevniškimi besedami bi opisali feferona na sliki? Sami pri sebi jih naštejte vsaj deset. 

Na  primer, feferona sta lahko tudi sosedova, če ste ju sosedu izmaknili z vrta. 

Se vam drugi del zgornjih pravil zdi zapleten ali pa ste jih morda že pozabili?

Potem vam na pomoč lahko priskoči avtomatska lektorica Amebis Besana.

Če uporabljate avtomatsko lektorico Besano, ste lahko brezskrbni, saj Besana z lahkoto obvladuje zgoraj omenjene slovnične kavlje o pridevniški besedi.

Pa ne samo te. Kos je tudi drugim mnogo težjim slovničnim kavljem, ki ljudem povzročajo največ težav. Na primer kdaj napisati vejico pred in.

Besana vam bo tudi omogočila, da boste besedila pisali bolj brezskrbno in hitreje, obenem pa bodo vaša besedila lepša.

Za dodatne informacije o Besani in brezplačni preizkus kliknite na spodnji gumb.