Enak ali isti?

Enak ali isti? 

Za začetek naj vas pomirimo, da v pogovornem jeziku le redko pride do tega, da bi morali isto in enako dosledno ločevati. Besedi konec koncev pomenita približno isto. Ali nemara enako?

Enak ali isti – pravilo

 • ENAK

Kadar govorimo o enakih rečeh, mislimo na lastnosti omenjenih reči, oseb, pojmov, krajev itd.

Dva rdeča traktorja sta torej enake in ne iste barve. Prav tako sta enako hitra in v določenem času lahko z njima zorjemo enako površino njive.

Enak je lastnostni pridevniški zaimek in po njem se vprašamo kakšen (tak, ki ima neko (enako) lastnost) oz. koliko, kadar govorimo o količini (enako hiter, dolg, pomemben, slab itd.).

 • ISTI

Isti  uporabimo, kadar govorimo o specifični stvari, času, prostoru itd. Ne primerjamo dveh ločenih zadev, temveč poskušamo povedati, da je ista stvar prav ta.

Traktorja enake rdeče barve imata lahko istega lastnika in skupaj orjeta isto njivo. Parkiramo ju pod isti skedenj, imata pa zgolj enaka sedeža, volana, kolesa itd.

A kot vidimo v SSKJ, je pogovorno (pog.) dopuščeno uporabiti isti namesto enak, kadar govorimo o predmetih in pojmih, ki se po lastnostih, značilnostih ujemajo, ne razlikujejo:

 1. med seboj; Dvojčka sta čisto ista.
 2. pri dveh ali več osebah, stvareh: Imajo iste cilje, interese.
 3. od določenega, primerjanega: Delo je opravil v istem času kot drugi.
Enak ali isti? Dojenčka, dvojčka v grahovi lupinici

Enak ali isti – poglejmo v SSKJ na Termanii

Skloni, vejice, dvojina, pravilni besedni red in odtenki pomenov delajo slovenščino enega najtežjih jezikov.

Dilema, kdaj uporabiti enak ali isti, je zelo pogosta. Podobno nam težave delata tudi predloga s in z.

Poglejmo v Slovar slovenskega knjižnega jezika na brezplačnem slovarskem portalu Termania.

enák -a -o prid. (ȃ ā)
1. ki se po lastnostih, značilnostih ujema, ne razlikuje
a) med seboj: razdeliti na enake dele; enaki količini, vsoti; hiše so si zelo podobne, niso pa enake; dvojčki so čisto enaki; ploščinsko popolnoma enaki trikotniki; po velikosti sta skoraj enaka
b) pri dveh ali več osebah, stvareh: progo sta prevozila v enakem času; združujejo jih enaki interesi; obleki sta enake barve, velikosti; snovi imata vrsto enakih lastnosti; živijo v enakih razmerah
c) od določenega, primerjanega: ima enake čevlje kot ti; njegovi ukazi so vzbudili nezadovoljstvo, enak odpor je povzročila tudi njegova samovoljnost; upam, da boš imel enak uspeh tudi doma; porabil je enako vsoto kot ti / do vsega čuti enako veselje
2. […] ki v primerjavi drugega z drugim nobeden nima prednosti, večjih pravic: zame ste vsi enaki; pred zakonom so vsi enaki […]
3. […] ki koga po lastnostih ali po določeni lastnosti dosega: nikoli mu ne bo enak; po zabavnosti mu je enak; ekspr. v vsej okolici ji ni bilo enakega dekleta
4. […] ki ohranja, ima lastnosti, značilnosti nespremenjene: vedno sem in bom enak; podoba tega kraja je že dolgo enaka; vsak dan je enaka, samo sitnari
5. […] ki po vrednosti, moči ni ne večji ne manjši: bankovec za deset evrov je enak dvema kovancema po pet evrov; vzgon je enak teži izpodrinjene tekočine; […]

Enak ali isti? Rdeč traktor

ísti -a -o prid. (ȋ)
1. na katerega se misli, iz katerega se izhaja: še isti dan je izpolnil obljubo; […]; rojena sta istega leta; tega človeka je srečal tudi včeraj na istem mestu / vsak dan odhaja od doma ob istem času; […] knjiž., ekspr. ta isti človek, ki mu je toliko hudega storil, je zdaj njegov sosed; […]
2. pog. ki se po lastnostih, značilnostih ujema, ne razlikuje
a) med seboj; enak: dvojčka sta čisto ista
b) pri dveh ali več osebah, stvareh: […] c) od določenega, primerjanega: […]
3. pog., navadno v povedni rabi, ki ohranja, ima lastnosti, značilnosti nespremenjene; enak: nič se ni spremenil, vedno isti je; čisto ista je kot pred petimi leti.

Enak ali isti? Novorojenčka

A BREZ POSEBNOSTI NE GRE

Stvar pa se nekoliko zaplete pri abstraktnih samostalnikih. Ob njih naj bi uporabljali enak, kar počnemo pri nekaterih:

 • Ploščinsko popolnoma enaki trikotniki je eden od primerov v SSKJ.
 • Maruše se je držala enaka sreča kot Žige.

Pri drugih pa je bolj pravilno isti:

 • Slišimo se jutri ob istem času.
 • Vseh dvanajst jih je živelo pod isto streho.

Nekateri obstajajo v parih oz. dvojnicah:

 • Poskuša mu vcepiti iste/enake vrednote.
 • Ob reki Krki stoji vas z istim/enakim imenom.

Najbolj zanimivim se spreminja pomen:

 • Vseh dvanajst jih je živelo pod isto streho.
 • Vrstne hiše imajo vse enako streho.

Rojeni govorci si v večini takšnih mejnih primerov lahko pomagamo z jezikovnim čutom, naglas izgovorimo stavek ali vprašamo prijatelja.

Ali pa uporabimo avtomatsko lektorico Amebis Besana. Slovnične dileme in pravopisne težave ne bodo več vaša skrb, ko jo boste imeli ob sebi.

Ta rešitev bo vaše pisanje dvignila na višjo raven, omogočila hitrejše ustvarjanje besedil in poskrbela za brezhibnost vaših sporočil.

Slovnični nasvet smo pripravili v sodelovanju z uredništvom portala in revije Študent.