Slovenska slovnica 1916 - page I

.V'-/.V'VVi',-'. VHÌWw
V v j H M M t i V . ;
y -
) ! ù ? j
q W M W ‘ / i f w š ' ;-Vmí
Dr. A.
B reznik
Slovenska
slovnica
za
srednje šole.
I II,1,2,3,4,5,6,7,8,9,...276
Powered by FlippingBook