Vezaj in sklanjanje – kdaj ga uporabimo?

Slovenščina – lektoriranje, nasveti in testi

Tudi vi kdaj zamenjate vezaj s pomišljajem? Vezaj je krajša črtica (-), pomišljaj pa daljša (–). Danes si bomo podrobneje ogledali sklanjanje z vezajem. Na tipkovnici ga najdemo v spodnjem desnem kotu, poleg desne tipke dvigalke.

Kdaj pri sklanjanju uporabimo vezaj?

Vezaj uporabimo, kadar sklanjamo kratice, simbole in okrajšave, in sicer tiste, ki so moškega spola oz. jim moški spol pripišemo:

TAM, TAM-a, TAM-u, TAM, pri TAM-u, s TAM-om
NLB, NLB-ja, NLB-ju, NLB, pri NLB-ju, z NLB-jem
SAZU, SAZU-ja, SAZU-ju …
Vse je povedala M.-ju. L.-ja niso povabili. On je iz b-ja.

Še o sklanjanju kratic

Če so ženskega spola, vendar se ne končajo na -a, jih sklanjamo po 1. moški ali po 3. (ničti) ženski sklanjatvi:

NLB, NLB-ja, NLB-ju … in NLB, NLB, NLB …
SAZU, SAZU-ja, SAZU-ju … in SAZU, SAZU, SAZU …
WHO, WHO-ja, WHO-ju … in WHO, WHO, WHO …

Če so ženskega spola in se končajo na nenaglašeni -a, jih sklanjamo po 1. ženski sklanjatvi:

CIA, CIE, CII, CIO, pri CII, s CIO
FIFA, FIFE, FIFI, FIFO, pri FIFI, s FIFO
(Vendar: ZDA, ZDA, ZDA …)

Kratice, ki jih ne beremo črko po črko, ampak kot “navadne besede”, lahko tako tudi zapišemo (pazimo na veliko začetnico, če gre za lastno ime). V tem primeru jih nikoli ne sklanjamo z vezajem (čeprav so npr. moškega spola):

Tam, Tama, Tamu, Tam, pri Tamu, s Tamom
Unicef, Unicefa, Unicefu …

Sklanjanje tujih imen z vezajem pa je nepravilno (z Jay-em Bradbury-em >> z Jayem Bradburyjem).

Slovnični nasvet vezaj in sklanjanje smo vam pripravili v sodelovanju z lektorico, pesnico, pisateljico in prevajalko Aleksandro Kocmut.

Pravokotniki, ki ponazarjajo vezaje

Ali zna avtomatska lektorica Amebis Besana pravilno uporabljati vezaj pri sklanjanju?

Še dobro, da ste vprašali!

Seveda, takšne malenkosti Besani ne predstavljajo težav. Poleg sklanjanja vas bo ščitila še pred več kot 150 tipi slovničnih napak. Na primer pred napačno postavljenimi vejicami pred in.

Z Besano boste pisali hitreje, lepše in povsem brezskrbno.

Za dodatne informacije o Besani in brezplačni preizkus kliknite na spodnji gumb.