Pomišljaj ali vezaj? Kako ju pravilno uporabljamo?

Profesorice in profesorji slovenščine dijakom običajno temeljito razložijo, kdaj se uporablja pomišljaj in kdaj vezaj. Kar pa ne pomeni, da ju znamo dejansko ločevati.

Kako lahko ena kratka črtica povzroča toliko težav in nesoglasij?

Pomišljaj in vezaj – kakšna je razlika?

Pomišljaj (–) pišemo z daljšo črtico, vezaj (-) pa s krajšo.

Pomišljaj je lahko enodelno ali dvodelno ločilo, večinoma je nestični, kar pomeni, da se ne drži besed pred in za njim.

Vezaj pa je navadno stično ločilo, tako da se drži z besedama okoli njega.

Kdaj pišemo vezaj?

Pravila niso tako zelo zapletena. Vezaj pišemo v naslednjih primerih:

 • namesto besede in med zloženimi deli besedila: črno-beli film, slovensko-angleški slovar, angleško-francoska meja
 • med podrednimi zloženkami: TV-sprejemnik, D-vitamin, 60-letnica
 • kadar sklanjamo kratice: DNK-ja, EU-ja, NUK-u …
 • na koncu pisno osamosvojenega dela zloženke: pet- ali šesturna zamuda, dvo- ali tristopenjski študij

Kako uporabljamo pomišljaj?

Pravila za rabo pomišljaja so malce bolj zapletena.

Enodelni nestični pomišljaj napišemo v naslednjih primerih:

 • če želimo poudariti ali ločiti besedo ali misel v stavku: Pomembna je samo ena stvar – zdravje.
 • za zapis matematičnega simbola, in sicer minusa: 20 – 15 = 5

Dvodelni nestični pomišljaj zapišemo:

 • kadar želimo vrinjeni stavek ločiti od drugega dela povedi. Tu lahko uporabimo tudi vejici: Lovro je med prazniki – govorimo o božičnih praznikih – naštudiral vso snov za izpite.

Enodelni stični pomišljaj pa uporabimo:

 • kadar nadomeščamo predlog od … do: 50–70, odprto 8.00–15.00
  Tukaj je treba paziti, da se ne uporabi predloga, kadar se uporabi pomišljaj.
  Na primer: od 8.00–15.00 je napačno
 • kadar zapišemo minus pred temperaturo: –5 ºC
Pravokotniki, ki ponazarjajo vezaje

Podobna dilema kakor s pomišljajem ali vezajem je tudi pri pravilni uporabi pike ali vprašaja

Poleg samega besedila je v besedilih še kako pomembno, da znamo pravilno uporabljati ločila, npr. vejice, oklepaje in dvopičje in pa seveda tudi vsa ostala slovnična pravila.

Res pa je, da si je vsa slovnična pravila težko zapomniti, vključno z vsemi izjemami, ki jih v slovenščini ni malo.

Pri tem vam lahko odlično pomaga avtomatska lektorica Amebis Besana. Besana vas bo zlahka rešila tudi iz najtežjih slovničnih zagat.

Za več informacij o avtomatski lektorici Amebis Besana kliknite na spodnji gumb.