Ne bi ali nebi? Pravilna uporaba nikalnice »ne«.

Slovenščina – lektoriranje, nasveti in testi

Slika sklanjanja besede nebo.

Ne bi ali nebi? Pravilna uporaba nikalnice »ne« pri glagolih.

Saj veste, kaj pomeni beseda NEBI?

Nebi je imenovalnik ali tožilnik dvojine samostalnika nebo. Ampak to besedo res redko uporabljamo v dvojini, čeprav bi teoretično lahko rekli, da imamo v ustih dve nebi, torej mehko nebo in trdo nebo.

Če pa besedo »nebi« zapišemo kot nikalni pogojnik pomožnega glagola: »Pri pisanju se nebi rad zmotil.«, pa gre za napako in bi moralo v resnici pisati »ne bi«.

Prav je torej: »Da se ne bi več zmotili, si dobro zapomnite današnji članek.« in »Da vas ne bi več premotilo, si lahko pomagate z Amebis Besano.«

Podobno je tudi pri besedi nebo. To večkrat uporabimo kot samostalnik, ne smemo pa je uporabiti kot zanikan prihodnjik: »Jutri nebo deževalo.«, prav je »Jutri ne bo deževalo.«

Splošno pravilo je torej, da nikalnico »ne« vedno pišemo ločeno od glagola: »ne bi«, »ne bo«, »ne vem«, »ne grem«, »ne smem«.

Pravilna uporaba nikalnice »ne« pri pridevnikih, prislovih in samostalnikih.

Obratno kot pri glagolih pa je pri pridevnikih, prislovih in samostalnikih. Tam nikalnico pridevnika, prislova ali samostalnika pišemo skupaj: »nepričakovano nepravilna neuporaba«.

Ampak tukaj spet ne smemo pisati čisto brez razmisleka, kajti »ne« v slovenščini ni le nikalnica, lahko je tudi veznik, ta pa se seveda piše narazen: »Ne upoštevanja ne spoštovanja ni bilo tukaj.«

Kaj pa, če gre za »ne« kot odgovor na vprašanje? »Ali bo prišel Miha? Ne, Janez.« Kot vidite, v takem primeru ne zadošča le presledek, ampak moramo napisati vmes celo vejico.

Se vam vse to zdi prezapleteno?

Potem pa vam lahko odlično pomaga avtomatska lektorica Amebis Besana, ki vas opozarja na tovrstne in ostale pravopisne napake.

Amebis Besana je nevidni varuh vaših besedil v vašem računalniku. Napake v besedilih boste odpravili hitro in preprosto. Prihranili boste čas in se poslovili od pravopisnih napak.

Če Besane še nimate, priporočamo, da jo brezplačno preizkusite čim prej, da preverite, koliko napak imate v svojih besedilih.

Za brezplačni preizkus kliknite na to povezavo.

Z uporabo Besane ne bo nikoli več dilem, kaj je prav, ne bi ali nebi.