Medicinski slovar na Termanii

Preden se lotimo opisa za Slovenski medicinski slovar, naj na kratko predstavimo še naš slovarski portal Termania.

Termania je največji slovenski slovarski portal. Trenutno ima 135 slovarjev z več kot 5,2 milijona slovarskih sestavkov oziroma gesel.

Podatki o velikosti Termanie: 135 slovarjev, 5,2 milijona gesel in 1,8 milijona iskanj mesečno

Na Termanio stalno dodajamo nove in nove slovarje. Samo v letu 2023 smo jih dodali 32.

Termania omogoča hitro in enostavno iskanje po različnih slovarjih. Mesečno je na Termanii okoli 1,8 milijona iskanj oziroma okoli 60.000 na dan.

V letu 2023 je bilo na Termanio dodanih 31 % novih slovarjev.

Tokrat bomo pod drobnogled vzeli najbolj uporabljan terminološki slovar na Termanii, Slovenski medicinski slovar.

Ta slovar boste našli izključno na slovarskem portalu Termania.

Najnovejša, VI. razširjena izdaja medicinskega slovarja je bila na Termanii objavljena 2. februarja 2024.

Zakaj je medicinski slovar na Termanii tako priljubljen?

Ker je obsežen, podroben, strokoven in obenem splošno uporaben.

Da ta hvala ni iz trte zvita, priča podatek, da je do sedaj pri izdelavi tega slovarja sodelovalo že 139 strokovnjakov iz različnih področij medicine.

Medicinski slovar nudi najbolj obsežno zbirko medicinskih izrazov v slovenskem jeziku. Poleg tega se stalno posodoblja z novimi izrazi in definicijami.

Ta slovar je nepogrešljiv pripomoček za zdravnike, medicinske sestre, študente medicine in farmacije, raziskovalce, prevajalce medicinskih besedil in za vse, ki se želijo seznaniti z medicinsko terminologijo.

Vsem drugim pa nudi preprosto in hitro razlago zapletenih medicinskih izrazov.

Medicinski slovar: povečanje števila ogledov v slovar od januarja 2023 do januarja 2024 za 31 %.

Število vpogledov v medicinski slovar se je samo v enem letu povečalo za 31 odstotkov.

Poleg impresivnih številk vpogledov je treba opozoriti, da ti podatki predstavljajo le delček dejanske uporabe. Veliko uporabnikov namreč svoja iskanja izvaja preko vseh slovarjev na portalu Termania, kar pomeni, da je dejansko število vpogledov še višje.

O obsegu in kakovosti medicinskega slovarja govorijo tudi njegove številke:

 • Iztočnice oz. gesla: 46.832
 • Razložene stalne zveze oz. podgesla: 37.606
 • Nerazložene stalne zveze: 44.990
 • Proste zveze: 11.015
 • Sinonimi: 36.611
 • Krajšave: 2.696

Kaj pomenijo ti izrazi in njihove številke?

 • Iztočnica oziroma geslo je beseda ali besedna zveza v slovarju, ki je obravnavana kot samostojna enota in je navedena v abecednem redu.
 • Razložene stalne zveze so podgesla z razlagami v geslih. Npr. izraze amiloidni prekurzorski protein, betalaktamski antibiotik ali sprednja golenska arterija je treba poiskati pod gesli protein, antibiotik ali arterija.
 • Nerazložene stalne zveze kažejo na geselsko iztočnico, pri kateri so razložene.
 • Proste zveze so brez razlag, vendar so pod ustreznimi iztočnicami razloženi termini, ki prosto zvezo sestavljajo. Znak ~ nadomešča geselsko iztočnico. Znak kaže na geslo ali podgeslo, pri katerem je razlaga izraza.
 • Sinonimi oz. sopomenke so lahko zastarele ali žargonske, zato jih je treba preverjati pod ustrezno iztočnico.
Primer izbire kako se na Termanii išče samo po Medicinskem slovarju.

Če vas na Termanii zanima iskanje samo po Slovenskem medicinskem slovarju, priporočamo uporabo možnosti “Išči po mojih priljubljenih slovarjih”.

Drugi slovarji na Termanii

Kot smo že omenili, je na Termanii še mnogo drugih slovarjev, trenutno še 134.

Med največjimi sta tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika ali krajše SSKJ in pa Slovenski pravopis.

Če uporabljate ta dva slovarja za preverjanje slovnične pravilnosti svojih besedil, potem veste, kako težavno in zamudno je to delo, ko morate iskati vsako besede posebej.

Medicinski slovar in človek, ki brska po njem
Slika: Clker-Free-Vector-Images na Pixabayu

Vsem tem težavam se lahko izognete z uporabo avtomatske lektorice Amebis Besana.

Amebis Besana vam bo besedilo popravila hitro in učinkovito, sproti med pisanjem besedila. In to vedno v skladu z najnovejšimi smernicami pravopisa.

Ker se boste lahko osredotočili samo na vsebino, bo vaše besedilo boljše in tudi hitreje ga boste napisali. Za slovnično pravilnost pa bo poskrbela Amebis Besana.