PDF datoteke

Stare slovenske slovnice si lahko shranite v dveh zapisih: kot PDF datoteke z upoštevanimi naglasnimi znamenji (digitalizirana verzija, ki je zvesta originalu) in kot PDF datoteke brez naglasnih znamenj, kjer so bila za lažje iskanje naglasna znamenja odstranjena (npr. iskanje saja vrne tako saja kot sája).

Slovenska slovnica za občne ljudske šole
1886 (Peter Končnik)
PDF datoteka (upoštevana naglasna znamenja)
PDF datoteka (brez naglasnih znamenj)
Slovenska slovnica
1900 (Anton Janežič)
PDF datoteka (upoštevana naglasna znamenja)
PDF datoteka (brez naglasnih znamenj)
Slovenska slovnica za srednje šole
1916 (Anton Breznik)
PDF datoteka (upoštevana naglasna znamenja)
PDF datoteka (brez naglasnih znamenj)
Slovenska slovnica za srednje šole, četrta izdaja
1934 (Anton Breznik)
PDF datoteka (upoštevana naglasna znamenja)
PDF datoteka (brez naglasnih znamenj)
Pregled slovnice slovenskega knjižnega jezika
1940 (Stanko Bunc)
PDF datoteka (upoštevana naglasna znamenja)
PDF datoteka (brez naglasnih znamenj)
Slovenska slovnica
1956 (Anton Bajec, Rudolf Kolarič, Mirko Rupel)
PDF datoteka (upoštevana naglasna znamenja)
PDF datoteka (brez naglasnih znamenj)
Slovenska slovnica, druga izdaja
1964 (Anton Bajec, Rudolf Kolarič, Mirko Rupel)
PDF datoteka (upoštevana naglasna znamenja)
PDF datoteka (brez naglasnih znamenj)