Termania za Windows – Nastavitev filtra za iskanje razlag besed v SSKJ

1.  Kliknite na ikono za urejanje filtrov

Termania za Windows urejanje filtrov
Odprlo se vam bo okno “Urejanje filtrov”.

V oknu “Urejanje filtrov” lahko slovarje poiščete s pomočjo treh polj levo zgoraj:

  • Ime/Avtor – iskanje po imenu slovarja ali avtorju slovarja (vpišete ime slovarja ali avtorja),
  • Jezik – iskanje po jezikih, ki jih slovar vsebuje,
  • Tip – iskanje po tipu slovarja:
    • splošni slovarji (npr. SSKJ) ali terminološki oz. stokovni slovarji (npr. Slovenski medicinski slovar),
    • enojezični slovarji (npr. SSKJ) ali večjezični slovarji (npr. Nizozemsko-slovenski slovar).

2.  V polje “Ime/Avtor” vpišite začetek katerekoli besede, ki nastopa v imenu ali podatkih avtorja slovarja, npr. “knji” za Slovar slovenskega knjižnjega jezika.

Ta izbira vam iz nabora vseh slovarjev izlušči slovarje, ki imajo v imenu ali v podatkih avtorja slovarja besedo, ki se začne na knji…

3.  Kliknite v kvadratek pred Slovar slovenskega knjižnega jezika, da potrdite izbiro tega slovarja.

Slovar slovenskega knjižnega jezika se prikaže v seznamu izbranih slovarjev na desni strani.

4.  Shranite filter:

  • Kot začasni filter – kliknite na gumb “Shrani”.
  • Kot filter z imenom – kliknite na gumb “Shrani kot” in filtru dodelite ime npr. “SSKJ”.

Če gre samo za enkratno ali občasno iskanje po slovarju ali kombinaciji slovarjev, priporočamo, da ta slovar oz. kombinacijo slovarjev shranite kot začasni filter, saj mu ni treba dodeliti imena.

Če izbran slovar ali kombinacijo slovarjev pogosto uporabljate za iskanje, priporočamo, da ta slovar oz. kombinacijo slovarjev shranite kot filter, ki mu dodelite poljubno ime.

5.  Uporaba filtrov

Ko ste filter shranili kot začasni filter ali z imenom, ga uporabite za lažje iskanje prevoda besed. Aplikacija Termania za Windows bo iskala le po slovarjih, ki so shranjeni v izbranem filtru.
Termania za Windows izbira filtra

Namestite aplikacijo Termania za Windows – ne bo vam žal

Odvisno od vašega sistema Windows izberite 32 ali 64 bitno različico Termanie za Windows.