Termania za Windows – Nastavitev filtra za angleško slovenske splošne slovarje

1.  Kliknite na ikono za urejanje filtrov

Termania za Windows urejanje filtrov
Odprlo se vam bo okno “Urejanje filtrov”.

V oknu “Urejanje filtrov” lahko slovarje poiščete s pomočjo treh polj levo zgoraj:

  • Ime/Avtor – iskanje po imenu slovarja ali avtorju slovarja (vpišete ime slovarja ali avtorja),
  • Jezik – iskanje po jezikih, ki jih slovar vsebuje,
  • Tip – iskanje po tipu slovarja:
    • splošni slovarji (npr. SSKJ) ali terminološki oz. stokovni slovarji (npr. Slovenski medicinski slovar),
    • enojezični slovarji (npr. SSKJ) ali večjezični slovarji (npr. Nizozemsko-slovenski slovar).

2.  V polju “Jezik” izberite “angleščina” in “slovenščina”, v polju “Tip” pa “Splošni”.

Ta izbira iz nabora vseh slovarjev izlušči vse splošne angleško–slovenske in slovensko–angleške slovarje.

Če bi npr. v polju “Tip” namesto izbire “Splošni” pustili privzeto vrednost “Vsi”, bi bil seznam slovarjev daljši. Na seznamu bi bili tudi terminološki angleško–slovenski in slovensko–angleški slovarji npr. Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije, Računalniški slovarček, Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja …

Če bi npr. v polju “Jezik” izbrali samo “angleščina” brez “slovenščine” bi bil seznam slovarjev zopet daljši. Na seznamu bi bili tudi ostali angleški slovarji npr. German-English dictionary, Englesko-hrvatski rječnik in Hrvatsko-engleski rječnik.

3.  Kliknite v kvadratka pred slovarja Amebisov slovar sopomenk in Presisov večjezični slovar, da potrdite izbiro teh dveh slovarjev.

Izbrana slovarja se prikažeta v seznamu izbranih slovarjev na desni strani.

4.  Shranite filter:

  • Kot začasni filter – kliknite na gumb “Shrani”.
  • Kot filter z imenom – kliknite na gumb “Shrani kot” in filtru dodelite ime npr. “ang-slo-ang splošni”.

Če gre samo za enkratno ali občasno iskanje po slovarju ali kombinaciji slovarjev, priporočamo, da ta slovar oz. kombinacijo slovarjev shranite kot začasni filter, saj mu ni treba dodeliti imena.

Če izbran slovar ali kombinacijo slovarjev pogosto uporabljate za iskanje, priporočamo, da ta slovar oz. kombinacijo slovarjev shranite kot filter, ki mu dodelite poljubno ime.


Oba izbrana slovarja (Amebisov slovar sopomenk in Presisov večjezični slovar) poleg slovenskega in angleškega jezika pokrivata tudi nemški jezik. Zato bi ta filter lahko poimenovali tudi npr. “ang+nem splošni”.

5.  Uporaba filtrov

Ko ste filter shranili kot začasni filter ali z imenom, ga uporabite za lažje iskanje prevoda besed. Aplikacija Termania za Windows bo iskala le po slovarjih, ki so shranjeni v izbranem filtru.
Termania za Windows uporaba filtra

Namestite aplikacijo Termania za Windows – ne bo vam žal

Odvisno od vašega sistema Windows izberite 32 ali 64 bitno različico Termanie za Windows.