Termania – slovarske aplikacije

Uporaba slovarjev Termania
v različnih okoljih.
Termania logo
Za okolji Windows in Android je Termania na voljo v obliki aplikacije. Uporaba Termanie je zato še preprostejša, saj so uporabniški vmesniki prilagojeni posameznemu okolju.

IZBIRA IN NAMESTITEV USTREZNE APLIKACIJE

Termania za Windows

Termania za Android

Za Android sta na voljo dve aplikaciji:

  • Termania za Android vsebuje vse slovarje, dela pa na verzijah Android 5 in novejših.
  • Termania Light za Android vsebuje 15 slovarjev in deluje tudi na starejših verzijah Androida. Podprti jeziki so: slovenski (SSKJ in drugi slovenski slovarji), angleški, nemški, hrvaški, portugalski in španski.

Če imate verzijo sistema Android 5 ali novejšo, izberite Termanio za Android, ki jo tudi stalno posodabljamo. Če imate starejše verzije sistema Android, izberite Termanio Light za Android, ki pa se nič več ne posodablja.

Kliknite na ustrezno povezavo za prenos Termania za Android ali Termania Light za Android v svojo Android napravo.

Navodila za uporabo

Navodila za uporabo vmesnika Termania za Windows so opisana spodaj na tej spletni strani. Navodila za uporabo aplikacij Termanie za Android so na spletnih straneh Termania za Android in Termania Light za Android.

TERMANIA ZA WINDOWS – NAVODILA ZA UPORABO

Iskanje prevoda ali pomena besede ali besedne zveze

V vnosno polje vpišite besedo ali besedno zvezo, za katero iščete prevod ali pomen.

Termania za Windows

Koristni napotki

  • V polje za vpis iskane besede lahko vpišete tudi poljubno dolgo besedno zvezo v poljubnem jeziku. Vpišete jo lahko brez ali pa z narekovaji.
    • Vpis brez narekovajev (npr. the head) pomeni splošno iskanje. Najdeni bodo vsi zadetki, kjer nastopajo vse besede besedne zveze, tudi če niso v enakem zaporedju, kot je vpisana (npr. poleg at the head bo najdena tudi head of the family).
    • Vpis z narekovaji (npr. “the head”) pomeni točno določeno iskanje. Najdeni bodo samo zadetki, kjer besedna zveza nastopa v točno takem zaporedju.
  • Med poljem za vpis iskane besede ter seznamom zadetkov lahko preklapljate s tipko “Tab”. Po seznamu zadetkov se lahko pomikate s puščicama ↑ in ↓.
  • Zaradi ogromnega števila slovarjev ter gesel močno priporočamo uporabo filtrov.

V seznamu zadetkov ikona pred zadetkom predstavlja vrsto slovarja

Enojezični slovarji Večjezični slovarji
Splošni slovarji veliki veliki
srednji srednji
mali mali
Terminološki slovarji veliki veliki
srednji srednji
mali mali

Za lažje in hitrejše iskanje uporabite filtre

V Termanii je OGROMNO SLOVARJEV in še več jih bo. Iskanje po vseh slovarjih lahko zato vrne preveč zadetkov. Za omejitev števila zadetkov iskanja močno priporočamo uporabo filtrov.

S filtri si sami določite slovarje oz. kombinacije slovarjev, po katerih boste iskali. Ustvarite lahko poljubno število filtrov. Z uporabo filtrov boste lažje in hitreje našli to, kar iščete.

Termania za Windows urejanje filtrov

Primera nastavitve filtrov

Preklapljanje med filtri

Termania za Windows izbira filtra Med prvimi devetimi filtri lahko preklapljate s kombinacijo tipk Ctrl in zaporedno številko filtra. V primeru na levi strani s Ctrl 1 izberete Vsi slovarji, s Ctrl 2 izberete Začasni filter, s Ctrl 3 izberete filter SSKJ, s
Ctrl 4 Angleški – splošni filter itd.

Filtri so razporejeni v časovnem vrstnem redu od najstarejšega zgoraj do najmlajšega spodaj. Filtra Vsi slovarji in Začasni filter sta sistemska filtra in se ju ne da brisati. Vedno nastopata na prvem in drugem mestu.

Namestite aplikacijo Termania za Windows