Slovenski slovar

Slovar slovenskega knjižnega jezika  –  ASP32

V slovarju je zajet besedni zaklad in prikazana njegova raba, kakor se kaže v slovenskem knjižnem jeziku 20. stoletja. Obsega vse bistvene prvine knjižnega jezika: leposlovni, znanstveni, publicistični, časopisni, pogovorni jezik, terminologijo, žargone in narečno besedišče.Poleg SSKJ vsebuje še Odzadnji slovar slovenskega jezika po SSKJ in Besedišče slovenskega jezika, ki vključuje po kartoteki za SSKJ zbrane besede, ki vanj niso bile sprejete.
Obseg 93.152 gesel
Avtorji Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Založba DZS
Enouporabniška verzija Mrežna verzija – število hkratnih uporabnikov
Paket CD in licenca Dodatna licenca 5 10 20 50 ali več
90,97 EUR 45,00 EUR 530,00 EUR 785,00 EUR 1.040,00 EUR pokličite

Cene vsebujejo 5 % DDV.

Za informacije ali naročilo nam pišite na info@amebis.si, ali nas pokličite na (01) 8311 035.


Slovenski pravopis 2001  –  ASP32

Slovenski pravopis 2001 lahko nedvomno imenujemo priročnik sodobne slovenščine. Kot moderni jezikovni normativni priročnik je dobrodošel pomočnik vsem uporabnikom slovenščine.
Obseg 92.570 gesel
Avtorji SAZU in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Založba ZRC SAZU
Enouporabniška verzija Mrežna verzija – število hkratnih uporabnikov
Paket CD in licenca Dodatna licenca 5 10 20 50 ali več
10,00 EUR / 220,00 EUR 300,00 EUR 385,00 EUR pokličite

Cene vsebujejo 5 % DDV.

Za informacije ali naročilo nam pišite na info@amebis.si, ali nas pokličite na (01) 8311 035.