Odgovor na 7. in 8. vprašanje oktobrskega kviza

Slovenščina – lektoriranje, nasveti in testi

Slika rešenega testa

Pozdravljeni, 
ste tudi vi napačno odgovorili na 7. in 8. vprašanje v oktobrskem kvizu?

V kvizu, ki smo ga objavili 5. oktobra 2023, je velika večina napačno odgovorila na vprašanji št. 7 in 8.

Največ napačnih odgovorov je bilo pri vprašanju št. 7, malo manj, a še vedno zelo veliko pa pri vprašanju št. 8.

Ker se kar nekaj bralcev nikakor ne more sprijazniti, da je bil njihov odgovor napačen, smo pripravili razlago pravilnih odgovorov na ti dve vprašanji.

Vprašanje št. 7: Kakšna je ustrezna oblika samostalnika DNO v 1. sklonu (imenovalniku) dvojine?

Največ jih je odgovorilo “dna”, pravilna rešitev pa je “dni”.

Zakaj? Samostalnik “dno” je srednjega spola in se v dvojini sklanja podobno kot vsi drugi samostalniki srednjega spola.

Torej dve sonci, dve telesi, dve kolesi (tukaj se sicer vrine še “es”, ampak končnica je vseeno “i”) in dve dni.

Pri dnu je težava le rodilnik dvojine (in enako množine), ki bi po tem vzorcu bil “dn”, kar pa seveda ni mogoče. Zato potem pri rodilniku dodamo “ov” (dnov) ali pa vrinemo “a” (dân).

Kakšne so pravilne sklanjatve samostalnika ”dno” in tudi sklanjatve drugih težjih samostalnikov za sklanjanje, lahko pogledate v naši avgustovski objavi 5 večnih dilem v sklanjanju in kako jih razrešiti.

Več o tem si lahko preberete tudi v odgovoru Jezikovne svetovalnice Sklanjanje samostalnikov »dan« in »dno«.

Vprašanje št. 8: V kateri povedi so vejice pravilno postavljene?

Večina jih je izbrala možnost “Kljub temu, da govori njegov jezik, ga ni razumel.”

Vendar nas v tem primeru pravilo, da vejica skače pred “ki, ko, ker, da, če”, pusti na cedilu, kajti “kljub temu da” je skupaj večbesedni veznik s pomenom “čeprav”, zato znotraj tega veznika vejice ne pišemo.

Pravilna izbira je torej “Kljub temu da govori njegov jezik, ga ni razumel.”

Več o tem si lahko preberete tudi v odgovoru Jezikovne svetovalnice Večbesedni veznik »kljub temu da« in raba vejice.

Lep pozdrav
ekipa Amebisa

Za prijavo na e-novice kliknite tukaj.