slovenščina.eu

Sporazumevanje
v slovenskem jeziku
Projekt “Sporazumevanje v slovenskem jeziku” nudi najobsežnejši vpogled v stanje in rabo slovenskega jezika. Prvič poleg pisne rabe tudi vpogled v govorno rabo jezika. Slovenci imamo sedaj na voljo enake možnosti analize in raziskovanja jezika, kot jih imajo druge večje in razvitejše države.

Na voljo so naslednji rezultati projekta:

 
Spletni portali ponujajo odgovore na vprašanja o zadregah, s katerimi se srečujemo vsi, ki želimo pisati v standardnem slovenskem jeziku.

Baze podatkov z informacijami o slovenski leksiki. Največji sta leksikalna baza in slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks.

Zbirke besedil ponujajo vpogled v pisno in govorno slovenščino. Po obsežnih besedilnih korpusih lahko brskate s pomočjo posebej izdelanih spletnih konkordančnikov.

Jezikovne tehnologije in viri, ki smo jih razvili za potrebe strojne obdelave slovenskega jezika. Te programe lahko preizkusite na spletnih straneh ali pa jih namestite na svoj računalnik.