Podpora jezikovnim raziskavam

Potrebujete informacijsko podporo za jezikovne raziskave? Še posebej za najzahtevnejše in najobsežnejše raziskave, kjer je zahtevana visoka kakovost in strokovnost informacijske podpore?

S svojimi dolgoletnimi izkušnjami, specializiranimi orodji in obsežnimi jezikovnimi bazami znamo rešiti tudi najtežje probleme na različnih področjih.

Izdelava specializiranih jezikovnih korpusov.

Pri izdelavi korpusov ponujamo celotno storitev, od analize obstoječega stanja in načrtovanja, do zbiranja gradiva, digitalizacije (pretvorba datotek, transkripcija ipd.), oblikoskladenjskega označevanja, priprave za vnos v korpusno orodje in izdelave korpusnega vmesnika.

Imamo obsežne izkušnje pri izdelavi različnih korpusov – splošnih, specializiranih, pisnih, govornih, učnih … Izdelali smo doslej največji slovenski 1,2 milijardni pisni korpus Gigafida, kot tudi njegova predhodnika – 620-milijonski korpus FidaPLUS in 200-milijonski korpus FIDA.

Sodelovali smo tudi pri izdelavi korpusa govorjene slovenščine Gos, specializiranega pisnega korpusa Šolar in korpusa Kres, ki so bili tako kot korpus Gigafida izdelani v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku. Za različne ustanove, fakultete in podjetja smo izdelali še vrsto manjših specializiranih korpusov.

Avtomatska ekstrakcija potencialnih terminov iz besedil ali korpusov.

Iz specializiranih besedil ali korpusov vam s pomočjo posebnega postopka avtomatske ekstrakcije izdelamo seznam potencialnih terminov. Ta seznam lahko predstavlja osnovni ali dopolnilni geslovnik vašega slovarja. Vaš prihranek pri času je velik, hkrati pa se poveča tudi kakovost izbranih terminov.

Izdelava različnih frekvenčnih spiskov.

Če potrebujete sezname besednih oblik, lem ali zvez na osnovi pogostosti pojavljanja, vam lahko take sezname izdelamo in jih po potrebi dodatno opremimo s frekvencami pojavljanja v določenem naboru besedil ali korpusu.

Izdelava specializiranih jezikovnih baz.

Iz različnih jezikovnih virov vam lahko izdelamo poljubne, vam prilagojene jezikovne baze, ki so osnova za različne aplikacije ali jezikovne raziskave.

Združevanje, krčenje, spreminjanje, obračanje … jezikovnih baz.

Poljubne jezikovne baze vam po mili volji predelamo v želeno obliko. Baze lahko združujemo, krčimo, spreminjamo, obračamo … Dobili boste točno to, kar ste želeli.

Potrebujete kakršno koli informacijsko podporo, vezano na področje jezika? Pokličite nas.

Če imate kakršno koli željo ali problem na področju informacijske podpore jezika, nas pokličite na (01) 8311 035 ali pa nam pišite na info@amebis.si. Zagotovo vam bomo pomagali pri reševanju vaših želja in težav.

Če želite biti obveščeni o novostih na področju jezikovnih tehnologij, vas vabimo, da se prijavite na naše novice in nasvete.