Ostali slovarji

Francosko-slovenski in Slovensko-francoski slovar  –  ASP32

Slovar združuje dva slovarja, in sicer Francosko-slovenski slovar (Grad, 39.980 gesel) in Slovensko-francoski slovar (Jesenik, Dembskij, 33.890 gesel). Slovar je zaradi obsega in kakovosti primeren za vsakogar, ki potrebuje prevajanje iz slovenščine v francoščino in obratno.
Obseg 73.879 gesel
Avtorji Anton Grad, Viktor Jesenik in Narcis Dembskij
Založba DZS
Enouporabniška verzija Mrežna verzija – število hkratnih uporabnikov
Paket CD in licenca Dodatna licenca 5 10 20 50 ali več
73,03 EUR 39,90 EUR 425,00 EUR 640,00 EUR 850,00 EUR pokličite

Cene vsebujejo 22 % DDV.

Za informacije ali naročilo nam pišite na info@amebis.si, ali nas pokličite na (01) 8311 035.


Srbsko/hrvaško-slovenski in slovensko-hrvaški/srbski slovar  –  ASP32

V slovarju sta združena dva velika slovarja avtorja Janka Jurančiča s konca osemdesetih let prejšnjega stoletja. Kljub časovni oddaljenosti in sorazmerno obsežnim spremembam v hrvaškem in srbskem jeziku sta slovarja pomembna že zaradi obsežnosti. Razlika med hrvaškim in srbskim jezikom v slovarju ni posebej označena.
Obseg 165.054 gesel
Avtor Janko Jurančič
Založba DZS
Enouporabniška verzija Mrežna verzija – število hkratnih uporabnikov
Paket CD in licenca Dodatna licenca 5 10 20 50 ali več
74,70 EUR 38,00 EUR 374,00 EUR 560,00 EUR 750,00 EUR pokličite

Cene vsebujejo 22 % DDV.

Za informacije ali naročilo nam pišite na info@amebis.si, ali nas pokličite na (01) 8311 035.


Špansko-slovenski in slovensko-španski slovar  –  ASP32

Omenjeni slovar v elektronski obliki združuje dva obstoječa slovarja (avtorja Antona Grada) v knjižni obliki, in sicer špansko-slovenski slovar in slovensko-španski slovar.
Obseg 70.316 gesel
Avtor Anton Grad
Založba DZS
Enouporabniška verzija Mrežna verzija – število hkratnih uporabnikov
Paket CD in licenca Dodatna licenca 5 10 20 50 ali več
78,87 EUR 39,90 EUR 425,00 EUR 640,00 EUR 850,00 EUR pokličite

Cene vsebujejo 22 % DDV.

Za informacije ali naročilo nam pišite na info@amebis.si, ali nas pokličite na (01) 8311 035.


Portugalsko-slovenski in slovensko-portugalski slovar  –  ASP32

Slovar združuje dva slovarja avtorja Radovana Zupanca, Portugalsko-slovenski slovar in Slovensko-portugalski slovar. Za sodobnega uporabnika je slovar zelo koristen pripomoček, ki omogoča podrobnejše in hitrejše spoznavanje portugalskega/slovenskega jezika.
Obseg 21.701 gesel
Avtor Radovan Zupanc
Založba Amebis
Enouporabniška verzija Mrežna verzija – število hkratnih uporabnikov
Paket CD in licenca Dodatna licenca 5 10 20 50 ali več
60,00 EUR 30,00 EUR 300,00 EUR 450,00 EUR 600,00 EUR pokličite

Cene vsebujejo 22 % DDV.

Za informacije ali naročilo nam pišite na info@amebis.si, ali nas pokličite na (01) 8311 035.


Tehniški metalurški slovar (slovensko-angleško-nemški)  –  ASP32

Slovar pokriva področja metalurgije, tehniških materialov, tehnike površin, analiznih metod, strojništva, kemije, elektrotehnike, ekologije, standardizacije, predpisov, ekonomike in uporabe računalništva pri tehnoloških postopih. Za usklajevanje izrazov je avtor uporabil strokovne knjige, učbenike, standarde ter najnovejše angleške in nemške tehniške slovarje.
Obseg 9.947 gesel
Avtor prof. dr. Andrej Paulin
Založba Amebis
Enouporabniška verzija Mrežna verzija – število hkratnih uporabnikov
Paket CD in licenca Dodatna licenca 5 10 20 30 ali več
58,00 EUR / 390,00 EUR 535,00 EUR 680,00 EUR pokličite

Cene vsebujejo 22 % DDV.

Za informacije ali naročilo nam pišite na info@amebis.si, ali nas pokličite na (01) 8311 035.


Veliki splošni leksikon  –  ASP32

Najobsežnejša slovenska zbirka na elektronskem mediju z okoli 26 milijonov znakov oz. 5 milijonov besed. Vsebina leksikona je posodobljena in opremljena s slikovnim gradivom, zbranim posebej za elektronsko izdajo.
Obseg 87.466 gesel
Avtorji Skupina avtorjev (ur. Aleš Pogačnik)
Založba Amebis
Enouporabniška verzija Mrežna verzija – število hkratnih uporabnikov
Paket CD in licenca Dodatna licenca 5 10 20 50 ali več
120,60 EUR 60,30 EUR 602,99 EUR 904,48 EUR 1.205,98 EUR pokličite

Cene vsebujejo 22 % DDV.

Za informacije ali naročilo nam pišite na info@amebis.si, ali nas pokličite na (01) 8311 035.