Termania – brezplačen slovarski portal

Registriranih uporabnikov naših slovarjev ASP32 že kar nekaj časa nismo obveščali o novostih in spremembah. Ker se je v vmesnem času nabralo dosti korenitih novosti, to prakso sedaj spreminjamo.

V podjetju Amebis smo pripravili novost na področju slovarjev – brezplačni slovarski portal Termania. Termania združuje izkušnje in najboljše lastnosti naših še vedno najbolj aktualnih slovarjev ASP32. Termania je narejena s ciljem, da postane osrednje mesto splošnih in terminoloških slovarjev za slovenščino, kasneje pa tudi za druge jezike. (Terminološki oz. področni slovarji so slovarji, ki pokrivajo specifično področje, npr medicino, metalurgijo …)

Prednosti portala Termania:

 • Slovarji različnih tipov (enojezični in večjezični, splošni, terminološki …) in struktur (različne zgradbe gesel) so na voljo na enem mestu preko enotnega vmesnika;
 • Obseg (trenutno je na portalu že več kot milijon gesel);
 • Preprosto, hitro in prilagodljivo osnovno iskanje (jezik, slovar, področje);
 • Osnovno iskanje vrača najboljše možne zadetke, prilagojene večini uporabnikov (s pomočjo posebnih vgrajenih algoritmov);
 • Napredno iskanje (po različnih slovarskih elementih, kombinacijah besed in fraz, jezikih, slovarjih …);
 • Razvrstitev zadetkov na osnovi več kriterijev (kar je bistvenega pomena za uporabnost portala);
 • Uporabnik lahko vpliva na razvrstitev zadetkov z glasovanjem (za geslo ali slovar);
 • Podpora prikazu večpredstavnih vsebin;
 • Izdelava in urejanje slovarjev (uporabnikom bo dana možnost, da sami izdelajo in urejajo svoje slovarje s pomočjo vgrajenega slovarskega urejevalnika);

Že dostopne slovarske zbirke:

 • Slovar slovenskega knjižnega jezika – SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji,
 • Slovenski pravopis – SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša,
 • Besedišče slovenskega jezika – ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji,
 • Vezljivostni slovar slovenskih glagolov – Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša,
 • Presisov večjezični slovar (slovenščina, angleščina, nemščina in albanščina) – Amebis, d. o. o., Kamnik,
 • Slovensko-nemški slovar – Maks Pleteršnik,
 • Portugalsko-slovenski slovar – Radovan Zupanc,
 • Slovensko-portugalski slovar – Radovan Zupanc,
 • Grško-slovenski slovar – Anton Dokler,
 • Latinsko-slovensko-angleška slovarska zbirka pojmov iz srednjeveških notarskih knjig – Darja Mihelič, ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa,
 • Taksonomski slovar – Amebis, d. o. o., Kamnik.

Portal Termania bomo stalno dopolnjevali z novimi slovarskimi zbirkami za različna področja in jezike. V pripravi je že kar nekaj novih slovarskih zbirk.

Vabimo vas, da Termanio čim pogosteje uporabljate, saj je uporaba brezplačna.

Obenem vas vabimo, da se prijavite na naše novice in nasvete. Tako boste preko elektronskih pisem obveščeni o novostih. Obenem boste lahko prejemali tudi naše uporabne slovnične nasvete.

Že naslednja novica vam lahko reši težavo, katere rešitev ste do sedaj neuspešno iskali v drugih slovarjih.

Prijavite se takoj zdaj.