Nemški slovar

Veliki nemško-slovenski slovar  –  ASP32

Je najobsežnejši nemško-slovenski slovar pri nas. Zaradi korenitih sprememb nemškega pravopisa v zadnjih letih slovar navaja oba zapisa, starega in novega. Besedni zaklad je posodobljen z najnovejšimi besedami. Če imajo gesla več pomenov, so razčlenjena po skupinah pomenov, kar povečuje preglednost. Iskanje pravega slovenskega izraza olajšajo sinonimi, običajne zveze ter oznake strok.
Obseg 128.248 gesel
AvtorjA Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
Založba DZS
Enouporabniška verzija Mrežna verzija – število hkratnih uporabnikov
Paket CD in licenca Dodatna licenca 5 10 20 50 ali več
78,00 EUR 39,90 EUR 425,00 EUR 640,00 EUR 850,00 EUR pokličite

Cene vsebujejo 22 % DDV.

Za informacije ali naročilo nam pišite na info@amebis.si, ali nas pokličite na (01) 8311 035.


Veliki slovensko-nemški slovar  –  ASP32

Je najobsežnejši slovensko-nemški slovar pri nas. Nemški pravopis je v zadnjih letih doživel korenite spremembe. Po temeljitem premisleku je obveljala ideja, da slovar navaja le novo obliko pisave ali pa alternativo zapisa, kadar ju prinaša novi pravopis.
Obseg 89.991 gesel
AvtorjA Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
Založba DZS
Enouporabniška verzija Mrežna verzija – število hkratnih uporabnikov
Paket CD in licenca Dodatna licenca 5 10 20 50 ali več
78,00 EUR 39,90 EUR 425,00 EUR 640,00 EUR 850,00 EUR pokličite

Cene vsebujejo 22 % DDV.

Za informacije ali naročilo nam pišite na info@amebis.si, ali nas pokličite na (01) 8311 035.


Nemško-slovenski in slovensko-nemški poslovni slovar  –  ASP32

Slovar je namenjen vsem, ki imajo kakorkoli opravka z gospodarstvom in komunicirajo v nemškem jeziku. V slovarju je zbrano temeljno slovensko in nemško besedišče poslovnega jezika za splošna področja poslovanja: računovodstvo, finance, trženje, kadri, mednarodno poslovanje, trgovina, bančništvo, distribucija, računalništvo, borzno poslovanje …
Obseg 18.546 gesel
AvtorjA Peter Collin, Franc Jakob Rac
Založba DZS
Enouporabniška verzija Mrežna verzija – število hkratnih uporabnikov
Paket CD in licenca Dodatna licenca 5 10 20 50 ali več
56,33 EUR 31,00 EUR 300,00 EUR 460,00 EUR 620,00 EUR pokličite

Cene vsebujejo 22 % DDV.

Za informacije ali naročilo nam pišite na info@amebis.si, ali nas pokličite na (01) 8311 035.


Nemško-slovenski avtomobilistični slovar  –  ASP32

Slovar pokriva predvsem področje avtomobilizma, hkrati pa tudi nekatere izraze iz elektrotehnike, kemije, računalništva in informatike. Namenjen je vsem, ki berejo, pišejo in prevajajo strokovna besedila s področja avtomobilizma. <
Obseg 14.053 gesel
Avtor Majda Gregorka
Založba DZS
Enouporabniška verzija Mrežna verzija – število hkratnih uporabnikov
Paket CD in licenca Dodatna licenca 5 10 20 50 ali več
48,00 EUR / 390,00 EUR 535,00 EUR 680,00 EUR pokličite

Cene vsebujejo 22 % DDV.

Za informacije ali naročilo nam pišite na info@amebis.si, ali nas pokličite na (01) 8311 035.


Slovensko-nemški slovar I–II (1894–1895) Maksa Pleteršnika  –  ASP32

Slovensko-nemški slovar I–II (1894–1895) Maksa Pleteršnika (1840–1923) je klasično delo slovenskega slovaropisja. Zaradi količine zajetega besedja (102.522 iztočnic) in kakovosti njegove predstavitve je bil že ob izidu deležen izjemne pozornosti in laskavih ocen. Je edini tezaver slovenskega jezika, saj ob knjižnem in narečnem besedišču 19. stoletja zajema tudi pomembnejši del besedja od Trubarja dalje.
 
Trajno vrednost ima slovar zaradi sistemsko tonemsko zaznamovanega besedja in navedbe avtorskih in zemljepisnih virov. Zato je slovar tudi danes temeljni vir za leksikalne, oblikotvorne, sinonimne, frazeološke, akcentološke, terminološke, etimološke, dialektološke, slovaropisne … raziskave slovenskega jezika in nepogrešljiv vsakomur, ki ga slovenščina zanima profesionalno ali ljubiteljsko.
Obseg 102.522 gesel
Avtor Maks Pleteršnik
Založba ZRC SAZU
Enouporabniška verzija Mrežna verzija – število hkratnih uporabnikov
Paket CD in licenca Dodatna licenca 5 10 20 50 ali več
53,00 EUR 26,00 EUR 265,00 EUR 397,50 EUR 530,00 EUR pokličite

Cene vsebujejo 22 % DDV.

Za informacije ali naročilo nam pišite na info@amebis.si, ali nas pokličite na (01) 8311 035.