Janšev ali Janšin? Katera oblika besede je pravilna?

Se pogosto znajdete v situaciji, da ne veste, katera oblika besede je pravilna? Še zlasti v primeru svojilnih pridevnikov.

Svojilne pridevnike tvorimo iz samostalnikov s pomočjo končnic -ov, -ev in -in. Prvi dve se uporabljata pri moškem spolu (Janezov), zadnja pa pri ženskem (Mickin).

-ev se uporabi namesto -ov, kadar se beseda konča na cčžšj (Kovačev). Te črke si lahko zapomnimo po začetnih črkah besed v stavku “Cene češnje že še je.”. Pri tem je pomembna izgovarjava in ne pisava. Priimek rimske plemiške rodbine Borgia se pravilno izgovori Bordža, zato je pravilno Borgiev in ne Borgiov. Kadar se samostalnik konča na -c, se ta c spremeni v č: bralec – bralčev.

Večkrat se pojavi težava pri samostalnikih moškega spola na -a, ki se lahko sklanjajo tudi po ženskem vzorcu. Vendar to ne velja za tvorbo svojilnega pridevnika, ta vedno zahteva moško končnico. Napačne so tako oblike Obamin, Janšin, Krležin ipd. Moti morda to, da ima hrvaščina drugačno pravilo in v hrvaščini je Krležin pravilno.

Za pridevnike tipa slivov, limonov ipd. se na prvi pogled zdi, da so izjema, ker dobijo samostalniki ženskega spola moško končnico, vendar ni tako. Ti pridevniki v resnici sploh niso svojilni, ampak so vrstni, saj “slivova marmelada” ne pomeni, da je to last slive, ampak da je narejena iz sliv. V takih primerih se torej uporabi -ov/-ev tudi pri samostalnikih ženskega spola.

Znate pravilno tvoriti svojilne pridevnike? Če ne, vas lahko iz te zagate reši avtomatska lektorica Amebis Besana. Amebis Besana vas bo rešila tudi vseh ostalih slovničnih zagat. Obenem vam bo prihranila čas.

Priporočamo vam, da vsa besedila pred oddajo ali objavo preverite z Amebis Besano. Besana bo zelo verjetno našla in odpravila kar nekaj napak. Rešila vas bo pred marsikatero zagato, lahko tudi sramoto.

Če Amebis Besane še ne uporabljate, jo brezplačno preizkusite čim prej.

Svoja besedila lahko preverite takoj.