Kdaj pri sklanjanju uporabimo vezaj?

Spoštovani, se tudi vi kdaj znajdete v dilemi, ali pri sklanjanju uporabiti vezaj ali ne?

Ker ne veste natančno, vezaj včasih uporabite, včasih pa ne. Takrat pa svoje prste vmes vtakne še ta nesrečni Murphy. Zato vezaje pogosto uporabljate napačno.
 
Kdaj pri sklanjanju uporabimo vezaj

Vezaj uporabimo, kadar sklanjamo kratice, simbole in okrajšave, in sicer tiste, ki so moškega spola oz. jim moški spol pripišemo:

 TAM, TAM-a, TAM-u, TAM, pri TAM-u, s TAM-om
 NLB, NLB-ja, NLB-ju, NLB, pri NLB-ju, z NLB-jem
 SAZU, SAZU-ja, SAZU-ju …
 Vse je povedala M.-ju. L.-ja niso povabili. On je iz b-ja.

Še o sklanjanju kratic

Če so ženskega spola, vendar se ne končajo na -a, jih sklanjamo po 1. moški ali po 3. (ničti) ženski sklanjatvi:

 NLB, NLB-ja, NLB-ju … in NLB, NLB, NLB …
 SAZU, SAZU-ja, SAZU-ju … in SAZU, SAZU, SAZU …
 WHO, WHO-ja, WHO-ju … in WHO, WHO, WHO …

Če so ženskega spola in se končajo na nenaglašeni -a, jih sklanjamo po 1. ženski sklanjatvi:

 CIA, CIE, CII, CIO, pri CII, s CIO
 FIFA, FIFE, FIFI, FIFO, pri FIFI, s FIFO
 (Vendar: ZDA, ZDA, ZDA …)

Kratice, ki jih ne beremo črko po črko, ampak kot “navadne besede”, lahko tako tudi zapišemo (pazimo na veliko začetnico, če gre za lastno ime). V tem primeru jih nikoli ne sklanjamo z vezajem (čeprav so npr. moškega spola):

 Tam, Tama, Tamu, Tam, pri Tamu, s Tamom
 Unicef, Unicefa, Unicefu …

Sklanjanje tujih imen z vezajem je nepravilno.

 z Jay-em Bradbury-em >> z Jayem Bradburyjem

Zakaj smo pri sklanjanju podaljšali osnovo z -j- le pri priimku (Bradbury), pa v naslednjem slovničnem nasvetu.
 
Kako do slovnično pravilnih besedil

Da se izognete slovničnim zagatam, priporočamo uporabo avtomatske lektorice Amebis Besana.

Poglejte kratka navodila o uporabi Besane. Videli boste, kako vas Besana na preprost način reši iz najtežjih slovničnih zagat.

Besana vas bo obvarovala pred izgubo ugleda, obenem pa bo opravljanje napak v besedilih hitrejše in preprostejše. Prihranili boste čas. Prihranili boste tudi denar, saj vam nekaterih besedil ne bo več treba pošiljati v lektoriranje.

Če Amebis Besane še ne uporabljate, jo brezplačno preizkusite čim prej.

Svoja besedila lahko preverite takoj.


 
Slovnični nasvet smo vam pripravili v sodelovanju z lektorico, pesnico, pisateljico in prevajalko Aleksandro Kocmut. Več o tem in drugih jezikovnih kavljih najdete v njeni knjigi Pravipis..