Razlika rabe oklepajev v matematiki in slovenščini

Oklepaj je znak, ki je v rabi v različnih vedah. Toda kot matematika ni enaka slovenščini, tako tudi raba oklepaja v eni in drugi vedi ni enaka.

Pri matematiki imamo lahko »na kupu« več (tudi po tri, štiri) uklepajev/zaklepajev, npr.:
10 (2 (2 + 3 (5 + 2)))

Več zaporednih istih znakov torej ni težava, saj so drugačni oklepaji (oglati, zaviti …) v matematiki rabljeni za drugačne pomene.

Pri slovenščini pa velja »drugačna matematika«. Enakih oklepajev ne kopičimo. Če imamo znotraj oklepaja še enega, uporabimo drugo obliko, recimo poševni ali oglati oklepaj:

(Vir: Novak, Raba oklepaja /1999/)

Če imamo še več oklepajev, je smiselno presoditi, katere informacije bi lahko podali brez njih, da ne pride do pretirane uporabe znakov in s tem slabše berljivosti:

(Vir: Novak, Raba oklepaja /1999 [1. izdaja]/) >>
(Vir: Novak, Raba oklepaja, 1999 /1. izdaja/) >>
(Vir: Novak, Raba oklepaja, 1999, 1. izdaja)

Enako načelo velja pri narekovajih. Tako kot znotraj okroglega oklepaja ne moremo uporabiti še enega okroglega oklepaja, tudi znotraj ene vrste narekovaja ne moremo uporabiti iste vrste narekovaja.

Narobe:
»Ona je kar naprej »bolna«,« je pomenljivo pripomnil.
“Ona je kar naprej “bolna”,” je pomenljivo pripomnil.
,,Ona je kar naprej ,,bolna“,“ je pomenljivo pripomnil.

Pravilno:
»Ona je kar naprej ›bolna‹,« je pomenljivo pripomnil.
“Ona je kar naprej ,bolnaʻ,” je pomenljivo pripomnil.
,,Ona je kar naprej ,bolnaʻ,“ je pomenljivo pripomnil.

Pozor: dvodelni enojni narekovaj zgoraj se uporablja za navajanje pomena besede ali besedne zveze v jezikoslovju. Med besedo in njenim pomenom drugih ločil ne pišemo:

Beseda akvadukt izhaja iz latinskih aqua ʼvodaʼ in ducere ʼvoditiʼ.

Lep pozdrav,
Anton Romšak

P. S.:

Slovnični nasvet smo vam pripravili v sodelovanju z lektorico, pesnico, pisateljico in prevajalko Aleksandro Kocmut. Več o tem in drugih jezikovnih kavljih najdete v njeni knjigi Pravipis.

Se srečujete z jezikovnimi zagatami? Ne veste, ali ste napisali prav ali narobe? Je zaradi napak že trpel vaš ugled?
Vse jezikovne zagate vam z lahkoto odpravi avtomatska lektorica za slovenski jezik Amebis Besana.
Rešila vas bo tudi pred izgubo ugleda.

Veste, koliko slovničnih napak vsebujejo vaša besedila? Če ne veste, besedila brezplačno preverite čim prej.
Kliknite na spodnji gumb. Na kako preprost način besedila preverite z Besano, si poglejte na tej povezavi.


 
Vabimo vas, da se prijavite na naše novice in slovnične nasvete. Izognite se nepotrebnim in neprijetnim zadregam. Že naslednja novica ali nasvet lahko reši vašo jezikovno zagato. Kliknite tukaj in se prijavite takoj zdaj!