Bolj odločno ali odločnej(š)e?

Pred predsedniškimi volitvami so se nekateri obregnili ob zapis na plakatu predsedniške kandidatke: Bolj odločno, češ da je pravilno “odločneje”. To (zmotno) prepričanje širijo tudi nekateri lektorji in prevajalci.

Pridevnike in prislove stopnjujemo bodisi opisno (z “bolj” in “najbolj”) bodisi z obrazili (“-ji”, “-ši”, “-ejši”). Večino je mogoče (in pravilno!) stopnjevati na oba načina, torej:

a) z obrazili: odločen, odločnejši, najodločnejši (pridevnik) oz. odločno, odločnej(š)e, najodločnej(š)e (prislov; pravilno je oboje, s črko “š” in brez nje, priporočeno pa je brez “š”);

b) opisno: odločen, bolj odločen, najbolj odločen (pridevnik) oz. odločno, bolj odločno, najbolj odločno (prislov).

 

V Slovenskem pravopisu (2001) je ob pridevniku navedeno obrazilno stopnjevanje, kadar je mogoče. Opisno stopnjevanje pa je vedno mogoče, zato je navedeno le pri tistih pridevnikih, kjer obrazilno stopnjevanje ni mogoče (bel – bolj bel, ker belejši ni mogoče).

Kjer je ena možnost bolj priporočena kot druga, sta zapisani obe, na prvem mestu priporočena, npr. zamerljiv – bolj zamerljiv; tudi zamerljivejši.

Pravilno je torej oboje; drži pa, da pri krajših pridevnikih večinoma uporabljamo obrazilno stopnjevanje (lepši, dražji, gostejši), medtem ko se pri daljših (zlasti 4- in večzložnih) raje odločamo za opisno stopnjevanje (bolj ravnodušen).

Če uporabljate avtomatsko lektorico za slovenski jezik Amebis Besana, vam lahko zagotovim, da ne boste lepši niti ne boste bolj zamerljivi, boste pa bolj brezskrbni. :-)

Besana bo poskrbela za slovnično pravilnost vaših besedil. Zato bodo skrbi in zagate zaradi slovničnih napak preprosto izpuhtele.

Lep pozdrav,
Anton Romšak

P. S.:
Slovnični nasvet smo vam pripravili v sodelovanju z lektorico, pesnico, pisateljico in prevajalko Aleksandro Kocmut. Več o jezikovnih kavljih najdete v njeni knjigi Pravipis.

Veste, koliko slovničnih napak vsebujejo vaša besedila?
Poglejte, kako preprosto to preverite. Poglejte kratek enominutni film, kako to naredite v Wordu.

Slovnično pravilnost svojih besedil lahko preverite brezplačno. Po kliku na povezavo izberite možnost “Desetdnevna brezplačna preizkusna licenca”.