Povabilo na kavo z Rayem Bradburyjem?

Poznate Raya Bradburyja?

Nič zato, če ga ne. Tudi jaz ga osebno nisem poznal. Sem vam pa v prejšnjem slovničnem nasvetu obljubil razlago, zakaj se pri sklanjanju priimka Bradbury osnova podaljša z j.
 
 
Vpliv izgovarjave!

Na to, ali pri sklanjanju in tvorjenju svojilnih pridevnikov (Rayev, Bradburyjev) osnovo daljšamo z -j-, vpliva izgovarjava.

Če -y izgovarjamo kot I, pri sklanjanju daljšamo osnovo z J   [bredburi,   z bredburijem].
Če -y izgovarjamo kot J, y že »nadomešča« naš J, zato ga ne dodajamo   [rej,   z rejem].
 
 
Še nekaj kavljev pri sklanjanju tujih osebnih lastnih imen moškega spola:

Kavelj: Giosuè – Giosua ali Giosuèja;    Montaigne – Montaigna ali Montaigneja?
      ● Giosueja
      ● Montaigna
Če je naglas na zadnjem samoglasniku, daljšamo osnovo z J (prim. krupje krupjeja, relereleja).
Če je zadnji samoglasnik nemi, pri sklanjanju izpade.
 
 
Kavelj: McClosky – McCloskyja ali McCloskega;    Chomsky – Chomskyja ali Chomskega?
      ● McCloskyja
      ● Chomskega
Tuja lastna imena na -ski iz neslovanskih jezikov večinoma sklanjamo po 1. moški sklanjatvi (prim. kivikivija).
Tista s slovansko podstavo pogosto sklanjamo po 4. moški sklanjatvi, torej Chomskega (prim. kopnokopnega).
 
 
Kavelj: z Balzacom ali z Balzacem (po pravilu preglasa)?
      ● Balzacom
Upoštevamo izgovarjavo [balzak], ne zapisa.
 
 
Kavelj: s Fritzom ali s Fritzem?
      ● Fritzem
Spet upoštevamo izgovarjavo [fric] in zaradi preglasa dobimo -em.
 
 
Kako se izogniti zgornjim slovničnim kavljem, če pozabite pravila?

Izognete se takim in drugim slovničnim zagatam z uporabo avtomatske lektorice Amebis Besana. Da bi z Besano pokrili vse kavlje pri sklanjanju tujih osebnih lastnih imen, bi morali v Besano vnesti vsa tuja imena. Kar pa je nemogoče.

So pa v Besano vnesena skoraj vsa “znana tuja imena” kot na primer zgoraj omenjena Ray, Montaigne, McClosky, Chomsky, Balzac, Fritz itd. Če tujega imena, ki ga želite sklanjati, ni v Besani, si lahko pomagate z vzorcem na podobnem “tujem znanem imenu”.

Poglejte kratka navodila o uporabi Besane. Videli boste, kako vas Besana na preprost način reši iz najtežjih slovničnih zagat.

Besana vas bo obvarovala pred izgubo ugleda, obenem pa bo odpravljanje napak v besedilih hitrejše in preprostejše. Prihranili boste čas. Prihranili boste tudi denar, saj vam nekaterih besedil ne bo več treba pošiljati v lektoriranje.

Če Amebis Besane še ne uporabljate, jo brezplačno preizkusite čim prej.

Svoja besedila lahko preverite takoj.


 
Slovnični nasvet smo vam pripravili v sodelovanju z lektorico, pesnico, pisateljico in prevajalko Aleksandro Kocmut. Več o tem in drugih jezikovnih kavljih najdete v njeni knjigi Pravipis..