Preizkusite avtomatsko lektorico BESANO, varuško vašega ugleda!

BREZPLAČEN PREIZKUS in DODATNI POPUST OB NAROČILU

KONTAKTIRAJTE NAS

Čeprav se rad predstavljam kot človek s črkami, se rado zgodi, da kdaj tipkam hitreje, kot mislim. Čemur sledi besedilo, v katerem se bohotijo zatipki, kakšen napačno sklanjan otrok ali dno ter nepotrebne vejice dramatičarke, ki jih potresem med stavčne člene po angleškem vzoru. Na srečo Besana polovi takšne kikse (tule mi sicer predlaga spodrsljaje, ampak kadar mi slog to narekuje, jo kdaj tudi namensko preslišim), tako da si z njeno pomočjo lahko rečem krotilec besed. Pa še moje lektorice na založbah se ne pritožujejo več nad bolečimi zapestji.

Orodje za izboljšano iskanje podjetja Amebis uporabljamo kot sestavni del Digitalne knjižnice Slovenije. V pomoč nam je pri preiskovanju in filtriranju besedil po celotni vsebini. Orodje iskano besedo ali besedno zvezo lematizira (spremeni v osnovno obliko besede) in sproži iskanje po vseh oblikah besede ali besedne zveze in tudi po vseh oblikah sopomenk. Uporabniku tako ponudi več in bolj relevantne rezultate iskanj.

Kot avtorica ali soavtoricia več slovarjev na Termanii lahko avtorje Termanie pohvalim za visoko profesionalnost, širino ponujenega znanja in stalno pripravljenost za pomoč. Naš skupni cilj je vedno čim boljši slovarski izdelek: ves čas nastajanja slovarja so namreč možne izboljšave pri dodajanju slovarskih polj ali natančnejši razdelavi že obstoječih geselskih polj. Velika prednost Termanie je, da nam sestavljalcem omogoča sprotne posodobitve in dograjevanja vsebin, kar avtorjem slovarjev v preteklosti ni bilo dano; v trenutku izida je bil slovar največkrat že zastarel.

Kot avtorica ali soavtoricia več slovarjev na Termanii lahko avtorje Termanie pohvalim za visoko profesionalnost, širino ponujenega znanja in stalno pripravljenost za pomoč. Naš skupni cilj je vedno čim boljši slovarski izdelek: ves čas nastajanja slovarja so namreč možne izboljšave pri dodajanju slovarskih polj ali natančnejši razdelavi že obstoječih geselskih polj. Velika prednost Termanie je, da nam sestavljalcem omogoča sprotne posodobitve in dograjevanja vsebin, kar avtorjem slovarjev v preteklosti ni bilo dano; v trenutku izida je bil slovar največkrat že zastarel.

eBralec nam omogoča, da prometna sporočila uporabnikom v avtu posredujemo na varen način. eBralec pomeni visoko kvaliteto ob nižjih stroških, saj nam ni treba za vsako sporočilo posebej posneti še govornega dela.

Avtomatsko lektorico Besana uporabljam že nekaj let in mi je zelo uporabna. Sem izurjena lektorica, torej poklicno delam to, za kar je Besana koristna neveščim in nepoučenim. Meni pa je koristna, ker me opozori na malenkosti, da jih ne prezrem, medtem ko se posvečam zahtevnejšim besedotvornim in oblikoslovnim vprašanjem ter raznim skladenjskim zadevam. Z veseljem jo priporočam vsakomur, ki mu je mar, kako piše.

S storitvijo WebSpeak uporabnikom omogočamo dodaten dostop do raznolikih vsebin spletne Družine. Da prispevke spletne Družine lahko poslušaš npr. med vožnjo z avtom, rekreacijo ali različnimi opravili, je sijajna ugodnost, ki so jo naši uporabniki hitro vzeli za svojo. Storitev WebSpeak je tudi pomembno inkluzivno orodje, saj omogoča, da z nami ostajajo v stiku slabovidni in starejši, ki težko berejo. S storitvijo WebSpeak je spletna Družina postala zvočni medij s prijazno in učinkovito uporabniško izkušnjo.

ZPIZ na svoji spletni strani ponuja informacije in storitve različnim uporabnikom, med katerimi so tudi starejši in uporabniki iz ranljivih skupin. Zato si stalno prizadevamo izboljševati dostopnost vsebin in storitev.

Med najpomembnejšimi orodji za povečanje dostopnosti sta tudi digitalni pomočnik SecondEGO in storitev govorne sinteze WebSpeak. SecondEGO uporabnikom pomaga hitreje poiskati vsebine in storitve, WebSpeak pa omogoča poslušanje besedil na spletni strani. Obe storitvi so uporabniki dobro sprejeli.

Pomembna prednost obeh orodij je tradicionalno visoka jezikovna kompetenca podjetja Amebis, kar ima vrsto konkretnih prednosti pri izvedbi, upravljanju in uporabi tovrstnih orodij.

Spletna stran SID banke je zaradi obsežnosti vsebin in specifične ponudbe lahko za uporabnika težje obvladljiva. Da bi olajšali dostop do informacij in obiskovalcem omogočili vodenje po vsebinah smo na stran namestili Amebisovega digitalnega pomočnika SecondEGO.

S pomočnikom smo zelo zadovoljni, saj je le v enem mesecu uporabnikom podal več kot 1.300 odgovorov, s čimer je zagotovo izboljšal uporabniško izkušnjo naših strank, predvsem pa razbremenil sodelavke v klicnem centru, ki se zdaj lahko osredotočijo na kompleksnejša vprašanja strank.

ZPIZ na svoji spletni strani ponuja informacije in storitve različnim uporabnikom, med katerimi so tudi starejši in uporabniki iz ranljivih skupin. Zato si stalno prizadevamo izboljševati dostopnost vsebin in storitev.

Med najpomembnejšimi orodji za povečanje dostopnosti sta tudi digitalni pomočnik SecondEGO in eBralec. SecondEGO uporabnikom pomaga hitreje poiskati vsebine in storitve, eBralec pa omogoča poslušanje besedil na spletni strani.

Obe storitvi so uporabniki dobro sprejeli. Digitalni pomočnik npr. pomaga pri iskanju vsebin do 1.000 uporabnikom dnevno.

Pomembna prednost obeh orodij je tradicionalno visoka jezikovna kompetenca podjetja Amebis, kar ima vrsto konkretnih prednosti pri izvedbi, upravljanju in uporabi tovrstnih orodij.

crossmenuchevron-up