Gos


Korpus Gos je namenjen vsem, ki želijo raziskovati govorjeno slovenščino. V pomoč je tudi učiteljem pri pouku slovenščine, lektorjem govora, tolmačem, piscem in drugim, ki se kakorkoli srečajo z vprašanji, povezanimi z govorjeno slovenščino.

O korpusu:

GOS je korpus GOvorjene Slovenščine. Obsega transkripcije okrog 120 ur posnetkov (po)govora v najrazličnejših situacijah, ki smo jim izpostavljeni vsak dan. Od radijskih in televizijskih oddaj prek šolskih ur in predavanj do zasebnih pogovorov med prijatelji ali v krogu družine ter raznih delovnih sestankov, svetovanj, pogovora ob prodaji, storitvah ipd. Zapis govora na posnetkih obsega več kot milijon besed. Korpus je nastal v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku.