Gigafida


Korpus Gigafida je namenjen raziskovanju slovenskega jezika. Nudi podatke o celotni podobi slovenščine, obenem pa omogoča tudi odgovore na posamezne poizvedbe. Danes je skoraj edini razmeroma zanesljiv vir za izdelavo sodobnih slovarjev, slovnic in različnih jezikovnih priročnikov za slovenščino.

Komu je korpus namenjen?

Korpus je poleg znanstvenikom in raziskovalcem v jezikoslovju namenjen tudi učiteljem slovenščine v osnovnih in srednjih šolah ter njihovim učencem in dijakom za reševanje jezikovnih zadreg.

O korpusu:

Korpus Gigafida vsebuje 1,2 milijarde besed. V korpusu so zajeta objavljena javno dostopna pisna besedila različnih zvrsti od 1991 do 2011. Pri tisku gre za knjige, časopise in revije. Pri internetu pa smo se omejili na predstavitvene strani podjetij, državnih, pedagoških, raziskovalnih, kulturnih in podobnih ustanov ter na besedila novičarskih portalov. Korpus je nastal v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku.