Termania – seznam slovarjev

Termania ima trenutno več kot 50 brezplačnih slovarjev z več kot 1,7 milijonov gesel. Zaradi stalnega dodajanja novih slovarjev se seznam nenehno dopolnjuje.

V spodnjem seznamu in v aplikaciji Termania za Windows ikona pred imenom slovarja predstavlja vrsto slovarja:

  • Cela ikona pomeni enojezičen slovar (razlage besed- npr. SSKJ). Razdeljena ikona pomeni večjezični slovar (prevodi besed).
  • Modra ikona pomeni splošen slovar. Oranžna ikona predstavlja terminološki oz, strokoven slovar (slovar, ki pokriva posamezno strokovno področje).
  • Intenzivnost barve pomeni velikost slovarja.
Enojezični slovarji Večjezični slovarji
Splošni slovarji veliki veliki
srednji srednji
mali mali
Terminološki slovarji veliki veliki
srednji srednji
mali mali

 

SLOVENSKI SLOVARJI

Spošni slovarji
tip slovar gesel jeziki info
Slovar slovenskega knjižnega jezika – SSKJ 95.000 info
Slovenski pravopis 95.000 info
Besedišče slovenskega jezika 180.000 info
Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks 100.000 info
Amebisov slovar sopomenk 90.000 info
Amebisov slovar rim 60.000 info
Slovarček popačenk in zmerljivk 2.000 info
Slovar krajšav 3.000 info
Vezljivostni slovar slovenskih glagolov 2.500 info
Slovar izolskega slenga 600 info
Terminološki slovarji
tip slovar gesel jeziki info
Slovenski medicinski slovar 42.000 info
Mikrobiološki slovar 5.000 info
Bibliotekarski terminološki slovar 7.000 info

 

ANGLEŠKI SLOVARJI

Spošni slovarji
tip slovar gesel jeziki info
Presisov večjezični slovar – slovenščina, angleščina, nemščina, albanščina 245.000 info
Amebisov slovar sopomenk 90.000 info
Latinsko-slovensko-angleška slovarska zbirka pojmov iz srednjeveških notarskih knjig 800 info
German-English dictionary 180.000 info
Englesko-hrvatski rječnik 95.000 info
Hrvatsko-engleski rječnik 110.000 info
Terminološki slovarji
tip slovar gesel jeziki info
Taksonomski slovar 14.000 info
Slovar družboslovne informatike 2.000 info
Računalniški slovarček 11.500 info
Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije 5.500 info
Slovensko-angleški glosar jezikoslovnega izrazja 2.500 info
Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja 900 info
Turistični terminološki slovar 1.000 info

 

NEMŠKI SLOVARJI

Spošni slovarji
tip slovar gesel jeziki info
Presisov večjezični slovar – slovenščina, angleščina, nemščina, albanščina 245.000 info
Amebisov slovar sopomenk 90.000 info
Slovensko-nemški slovar 105.000 info
German-English dictionary 180.000 info
Spanish-German dictionary 22.000 info
Terminološki slovarji
tip slovar gesel jeziki info
Taksonomski slovar 14.000 info
Nemško-slovenski avtomobilistični slovar 15.000 info
Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja 900 info

 

OSTALI SLOVARJI – urejeni so po abecednem seznamu jezikov

ALBANSKI SLOVARJI

tip slovar gesel jeziki info
Presisov večjezični slovar – slovenščina, angleščina, nemščina, albanščina 245.000 info
Amebisov slovar sopomenk 90.000 info

GRŠKI SLOVARJI

tip slovar gesel jeziki info
Grško-slovenski slovar 25.500 info

HRVAŠKI SLOVARJI

tip slovar gesel jeziki info
Popis riječi hrvatskog jezika 90.500 info
Englesko-hrvatski rječnik 95.000 info
Hrvatsko-engleski rječnik 110.000 info

ITALIJANSKI SLOVARJI

tip slovar gesel jeziki info
Slovensko-italijanski slovar elektronike, elektrotehnike in telekomunikacij 11.000 novo

LATINSKI SLOVARJI

tip slovar gesel jeziki info
Latinsko-slovensko-angleška slovarska zbirka pojmov iz srednjeveških notarskih knjig 800 info
Taksonomski slovar 14.000 info

NIZOZEMSKI SLOVARJI

tip slovar gesel jeziki info
Nizozemsko-slovenski slovar 12.000 info

PORTUGALSKI SLOVARJI

tip slovar gesel jeziki info
Portugalsko-slovenski slovar 14.000 info
Slovensko-portugalski slovar 14.000 info

ŠPANSKI SLOVARJI

tip slovar gesel jeziki info
Spanish-German dictionary 22.000 info

UKRAJINSKI SLOVARJI

tip   slovar gesel jeziki info
  Ukrajinsko-slovenski slovar 23.000 info
  Slovensko-ukrajinski slovar 22.000 info