Angleški slovar

Veliki angleško-slovenski slovar  –  ASP32

Vsebinsko zelo uporaben slovar za vse, ki želijo razumeti in tvoriti angleški jezik. Ravna se po pravopisnih načelih britanske angleščine; tu in tam so navedene ameriške variante. Vsebuje tudi besedne zveze, pojasnjuje prenesene pomene, kratice in okrajšave, večkrat navaja tudi pregovore in reke, v katerih je izbrana beseda uporabljena. V slovarju so navedena osebna lastna imena, ki niso prevedena v slovenske ustreznice, medtem ko je pri zemljepisnih lastnih imenih za to poskrbljeno, kjer podomačeno ime obstaja.
Obseg 75.948 gesel
Avtorji Anton Grad, Ružena Škerlj in Nada Vitorovič
Založba DZS
Enouporabniška verzija Mrežna verzija – število hkratnih uporabnikov
Paket CD in licenca Dodatna licenca 5 10 20 50 ali več
78,00 EUR 39,90 EUR 425,00 EUR 640,00 EUR 850,00 EUR pokličite

Cene vsebujejo 22 % DDV.

Za informacije ali naročilo nam pišite na info@amebis.si, ali nas pokličite na (01) 8311 035.


Slovensko-angleški slovar  –  ASP32

Za zdaj najobsežnejši slovensko-angleški slovar v elektronski obliki. Ravna po pravopisnih načelih britanske angleščine; tu in tam so navedene ameriške variante. V slovar so umeščeni tudi prevedki pomembnejših lastnih (osebnih in zemljepisnih) imen, ki uporabniku lajšajo tvorjenje v angleškem jeziku. Vsebuje tudi besedne zveze, pojasnjuje prenesene pomene in večkrat navaja tudi reke in pregovore, v katerih je izbrana beseda uporabljena.
Obseg 42.090 gesel
AvtorjA Anton Grad in Henry Leeming
Založba DZS
Enouporabniška verzija Mrežna verzija – število hkratnih uporabnikov
Paket CD in licenca Dodatna licenca 5 10 20 50 ali več
78,00 EUR 39,90 EUR 425,00 EUR 640,00 EUR 850,00 EUR pokličite

Cene vsebujejo 22 % DDV.

Za informacije ali naročilo nam pišite na info@amebis.si, ali nas pokličite na (01) 8311 035.


Slovenski-angleški pravni slovar

Slovar vsebuje izrazje slovenske ustave, zakona o ustavnem sodišču, pravne teorije, nekaterih drugih zakonov, ki imajo temeljni pomen v slovenskem pravnem sistemu, ter izbrano izrazje iz odločb ustavnega sodišča. Uporaben je za prevajalce, tolmače, pravnike, odvetnike, notarje, sodnike, tožilce in tiste, ki pravo poučujejo ali študirajo.
Obseg 3.519 gesel
Avtor Tomaž Longyka
Založba Tomaž Longyka

Možnost nakupa tudi knjige – cena 46,00 EUR.

Enouporabniška verzija Mrežna verzija – število hkratnih uporabnikov
Paket CD in licenca Dodatna licenca 5 10 20 50 ali več
76,52 EUR 45,91 EUR 382,59 EUR 573,88 EUR 765,17 EUR pokličite

Cene vsebujejo 22 % DDV.

Za informacije ali naročilo nam pišite na info@amebis.si, ali nas pokličite na (01) 8311 035.


Password  –  ASP32

Password je kombinacija enojezičnega in dvojezičnega slovarja. Angleškim geslom sledijo razlage in primeri v angleščini. Dodan je slovenski prevod, ki ima vlogo preverjanja pravilnega razumevanja. Glavni poudarek je na razumevanju razlage v tujem jeziku. Na ta način se spodbuja učenje angleščine v “angleškem jeziku”, s slovenskimi prevodi na koncu gesel pa se odpravijo morebitni dvomi.
Obseg 10.704 gesel
Avtorji Skupina avtorjev
Založba DZS
Enouporabniška verzija Mrežna verzija – število hkratnih uporabnikov
Paket CD in licenca Dodatna licenca 5 10 20 50 ali več
62,18 EUR 31,00 EUR 300,00 EUR 460,00 EUR 620,00 EUR pokličite

Cene vsebujejo 22 % DDV.

Za informacije ali naročilo nam pišite na info@amebis.si, ali nas pokličite na (01) 8311 035.